Știri importante

Informații publice

Prezentare INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR

 

Inspectoratul teritorial de muncă, este instituţia publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii în cadrul căruia inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, prin care se exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori şi entităţi juridice.

 

 

ADRESA:     Str. Armatei Române, nr. 1/B, Oradea, Bihor

Tel.: +4 0259 47 52 68, +4 0259 43 78 04; fax: +4 0259 40 74 40

e-mail: itmbihor@itmbihor.ro

web: www.itmbihor.ro


Prezentarea completă a instituției (aici).

COMUNICAT DE PRESĂ privind vizita oficială a Excelenţei Sale, domnul Marcin Wilczek, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone la București

COMUNICAT DE PRESĂ

17 mai 2018

privind vizita oficială a Excelenţei Sale, domnul Marcin Wilczek, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone la București

 

În data de 17 mai 2018, Prefectul județului Bihor, domnul Ioan Mihaiu a primit vizita oficială a  Excelenței Sale, domnul Marcin Wilczek, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone la București. Întâlnirea desfășurată la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor i-a reunit pe reprezentanții autorităților publice din județ, Consiliul Județean Bihor fiind reprezentat de domnul Ioan Mang, Vicepreședinte, iar Primăria Municipiului Oradea de domnul Dacian Palladi, City manager.

Întâlnirea a avut scopul de a întări relațiile de colaborare dintre județul Bihor și autoritățile poloneze și a oferit o ocazie pentru îmbunătățirea comunicării și a cunoașterii reciproce.

Prefectul a prezentat județul Bihor, realizând o încadrare a acestuia în dinamica dezvoltării regionale din punct de vedere economic şi al deschiderii manifestate faţă de mediul de afaceri. De asemenea, au fost abordate teme legate de factori care au favorizat atragerea fondurilor europene, dezvoltarea infrastructurii – în special semnificația dezvoltării Via Carpathia, autostrada care va străbate județul nostru și alte județe din România care urmează să lege Marea Baltică de Marea Mediterană, stimularea creșterii demografice, precum și deficitul de forță de muncă în contextul creșterii economice.

Ambii interlocutori au apreciat în sens pozitiv schimbul de informaţii din cadrul întrevederii, manifestând un interes crescut pentru o bună colaborare în continuare.

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 17 mai 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ privind implementarea unui sistem național de programare online la Serviciul Înmatriculări și Permise

COMUNICAT DE PRESĂ

16 mai 2018

privind implementarea unui sistem național de programare online la

Serviciul Înmatriculări și Permise

 

Astfel cum vă anunțam la începutul anului, la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne s-a decis implementarea unor măsuri privind structurarea similară a conținutului informațional din paginile de internet ale instituțiilor prefectului, asigurându-se o identitate a acestora la nivel național.

Prin acest proces de uniformizare au trecut și sistemele de programări online ale serviciilor publice din subordinea Instituției Prefectului, Serviciul de Paşapoartelor Bihor făcând tranziția către platftorma națională ePasapoarte.ro în data de 9 ianuarie a anului curent.

Este rândul Serviciului de Înmatriculări și Permise să adere la uniformizarea națională și suntem bucuroși să vă anunțăm că

Începând cu data de 5 iunie 2018, programarea la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bihor va fi disponibilă EXCLUSIV prin sistemul național de programare de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, platformă accesibilă direct de pe site-ul Instituției Prefectului jud. Bihor http://bh.prefectura.mai.gov.ro la rubrica Servicii Publice -> Permise auto și înmatriculări -> Rezervare online.

Noua platformă vă dă posibilitatea, odată efectuată programarea, să consultați documentele necesare operațiunii dumneavoastră, astfel încât serviciul public să fie caracterizat de operativitate și calitate iar cetățeanul să aibă o satisfacție sporită în urma interacțiunii cu noi.

*Programările online pentru pozițiile existente anterioare datei de 5 iunie 2018 pot fi făcute accesând vechea platformă www.serviciicomunitare.eu, urmând ca aceasta să fie dezactivată din 5 iunie 2018.

Vă mulțumim pentru încredere!

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 16 mai 2018

COMUNICAT DE PRESĂ privind suspendarea înmatriculării vehiculelor

COMUNICAT DE PRESĂ privind suspendarea înmatriculării vehiculelor

Vă informăm că începând cu data de 20.05.2018, intră în vigoare prevederile O.G. nr. 14/2017 privind suspendarea înmatriculării vehiculelor.

Este important de ştiut faptul că suspendarea înmatriculării va opera în următoarele situaţii:

1) în cazul anulării sau expirării valabilităţii I.T.P. (inspecţia tehnică periodică);

2) în cazul netranscrierii transmiterii dreptului de proprietate a vehiculului de către noul proprietar în termenul prevăzut de lege de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului (90 de zile de la data înscrisă în contractul de vânzare-cumpărare).

Pentru evitarea aplicării sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege (amendă din clasa a IV-a de sancţiuni, reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcilor cu numărul de înmatriculare), vă recomandăm:

– să verificaţi data la care expiră inspecţia tehnică periodică şi să o efectuaţi în termenul înscris pe certificatul de înmatriculare (data valabilităţii fiind comunicată automat de către Registrul Auto Român şi preluată în aceeaşi manieră în sistemul de evidenţă al DRPCIV).

 – să vă asiguraţi că, în cazul în care achiziţionaţi un vehicul, il veţi transcrie în următoarele 90 de zile pe numele dumneavoastră. Este recomandabil să verificaţi cu atenţie data întocmirii contractului de vînzare cumpărare sau în situaţia în care il achiziţionaţi de la o altă persoană decât proprietarul acestuia, data vânzării sale iniţiale.

 IMPORTANT: pentru a verifica starea înmatriculării vehiculului, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor vă pune la dispoziţie pe site-ul propriu, la adresa https://www.drpciv.ro/services.html?linkIframe=inmatriculareMasina (secţiunea servicii online – stare înmatriculare) o aplicaţie prin intermediul căreia aveţi posibilitatea de a verifica în timp real dacă înmatricularea este suspendată sau validă.

 În speranţa că prin acest serviciu venim în sprijinul dumneavoastră, vă rugăm să ne semnalaţi orice problemă aparută în legătură cu o eventuală neconcordanţă între datele afişate si situaţia rezultată din documente.

        

            Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 15 mai 2018

Prezentare Instituția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor

MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Instituția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor

 

Adresa: Oradea, Str Stefan Zweig, nr 11; Telefon: +40 259 43.49.16: +40 259 43.50.17 Fax: +40 259 43.49.16;   Cod poştal: 410505
Website: www.onrc.ro; E-mail: orcbh@bh.onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;

 

 

Aspecte Generale

Oficiul Registrului Comerţului, este constituit in temeiul Legii nr.26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, funcţionează ca instituţie din decembrie 1990 şi este structurat pe două niveluri:

  • nivel naţional reprezentat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului organizat în subordinea Ministerului Justiţiei.
  • nivel local reprezentat de cele 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale, organizate în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este instituţia cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral de la bugetul de stat, a cărei activitate este reglementată de prevederile Legii nr.26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi de decizie.

 

Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor funcţionează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi nu are personalitate juridică.

Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. Numărul de posturi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

În subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comerţului.

În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, structurile interne – servicii, birouri, compartimente, birouri teritoriale – şi personalul acestora sunt subordonate directorului fiecărui oficiu şi conducerii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, care conduce, coordonează şi controlează întreaga activitate a acestora.

 

Principalele funcţii şi atribuţii ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

Principala funcţie a registrului comerţului ţinut de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale este aceea de înregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare, precum şi a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritorială a tribunalului.

Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comerţului se realizează evidenţa datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării, arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a altor documente prevăzute în mod expres de lege.

Prin registrul comerţului se realizează publicitatea legală, înregistrările, datele şi actele înregistrate sunt opozabile faţă de terţi de la data efectuării lor ori de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, după caz, pe pagina de internet/portalul de servicii a/al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în condiţiile legii. În acest scop, dacă legea nu prevede altfel, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale intermediază, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a înregistrărilor şi actelor la Monitorul Oficial al României, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului încheind în acest sens cu Regia Autonomă „Monitorul Oficial” un protocol de colaborare.

Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice şi fizice supuse înregistrării în registrul comerţului, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale au obligaţia de a elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea persoanelor interesate şi pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare care să ateste că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului şi copii certificate de pe înregistrările efectuate şi/sau de pe documentele depuse în susţinerea cererilor, precum şi informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi societăţilor cu răspundere limitată, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale emit, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, extrase de registru privind starea persoanei juridice referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale funcţionează serviciile de asistenţă pentru profesionişti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistenţă prevăzute la art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, anterior depunerii cererilor de înregistrare.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică Buletinul procedurilor de insolvenţă, în format electronic şi/sau pe hârtie, în condiţiile legii.

În scopul asigurării transparenţei, siguranţei şi predictibilităţii mediului de afaceri, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate să elaboreze şi să publice ghiduri de informare cu privire la formalităţile necesare în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului şi a celorlalte funcţii ale sale, culegeri de practică judiciară în domeniul de activitate, precum şi altele asemenea. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică date statistice, informaţii privind înregistrări efectuate în registrul comerţului, pe diverse criterii, şi asigură informarea asupra cererilor de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin intermediul portalului de servicii.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură transmiterea datelor în vederea înregistrării fiscale a contribuabililor şi obţinerii codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a informaţiilor din cazierul fiscal, în condiţiile legii, eliberează certificate constatatoare, anexă la certificatul de înregistrare şi certificatul de înscriere de menţiuni, după caz, în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigură transmiterea acestora către autorităţile publice competente.

Oficiul Registrului Comerţului Bihor are atribuţiile care îi revin potrivit dispoziţiilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, precum şi cele stabilite prin alte acte normative cu incidenţă în domeniul său de activitate

Funcţiile principale ale Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sunt ţinerea registrului comerţului pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale supuse înregistrării, cu sediul social sau profesional în raza teritorială a tribunalului pe lângă care funcţionează, asigurarea publicităţii legale a actelor şi faptelor acestora, precum şi transmiterea actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolvenţei, în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale îndeplinesc atribuţiile prevăzute în Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de ţinere a registrului comerţului pentru toate categoriile de persoane fizice şi juridice, care potrivit legislaţiei în vigoare se înregistrează în registrul comerţului, precum şi alte atribuţii prevăzute prin legi speciale. Registrul comerţului se ţine în sistem computerizat şi este structurat pe:

a)registrul pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale;

b)registrul pentru înregistrarea societăţilor cooperative;

c)registrul pentru înregistrarea altor persoane juridice supuse înregistrării în registrul comerţului.

Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt organizate în următoarele structuri:

a)în domeniul Biroul unic se asigură primirea, verificarea, înregistrarea, validarea, procesarea şi soluţionarea cererilor de înregistrare adresate oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

b)În domeniul registrul comerţului se asigură ţinerea registrului comerţului, eliberarea documentelor de înregistrare, valorificarea datelor înregistrate în registrul comerţului şi relaţii interinstituţionale.

c)în domeniul juridic – Buletinul procedurilor de insolvenţă se desfăşoară activităţi specifice de contencios, îndrumare metodologică şi reprezentare în faţa terţilor în limita competenţelor delegate, prin decizie, de directorul general, şi activităţi de preluare, prelucrare preliminară şi transmitere a actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolvenţei de către instanţele judecătoreşti/practicienii în insolvenţă/alte persoane autorizate, în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă, precum şi activităţi de furnizare de copii de pe Buletinul procedurilor de insolvenţă şi informaţii din acesta, în relaţia cu publicul.

Structurile juridice funcţionează la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi sunt subordonate Direcţiei contencios.

Structurile Buletinului procedurilor de insolvenţă funcţionează la nivelul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi sunt subordonate Direcţiei Buletinul procedurilor de insolvenţă.

d)în domeniul economic.

e)alte activităţi conexe.

Operaţiunile specifice desfăşurării activităţilor de către Oficiul Naţional ai Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se stabilesc prin proceduri operaţionale aprobate de directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

COMUNICAT DE PRESĂ privind sesiunea de selecţie a propunerilor de proiecte de aniversare a Centenarului României

 

COMUNICAT DE PRESĂ

privind sesiunea de selecţie a propunerilor de manifestări, acţiuni şi proiecte de aniversare a Centenarului României pentru entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (ONG-uri)

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează sesiunea de selecţie a propunerilor de manifestări, acţiuni şi proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Dosarele de participare vor fi transmise începând cu data de 18 mai 2018, ora 08:30, până la, cel mai târziu, data de 18 iunie 2018, ora 17:00, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din B-dul Unirii nr. 22, 030833, Sector 3, București (în atenţia Departamentului Identitate Națională).

Suma totală disponibilă pentru finanţarea manifestărilor, acţiunilor și proiectelor propuse, alocată prezentei sesiunii, este în cuantum de 50 milioane lei. Suma minimă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată, este în cuantum de 50 mii lei. Suma maximă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată, este în cuantum de 5 milioane lei. Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 07 decembrie 2018.

Cererea de finanțare nerambursabilă tipizată, contractul de finanțare, grila de evaluare, declarația de imparțialitate, grila pentru analiza conformității administrative, respectiv ghidul privind procedura de selecție le găsiți pe site-ul instituției noastre, la adresa: https://goo.gl/XmzT1i               

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 8 mai 2018

COMUNICAT DE PRESĂ – Recuperarea zilei de 30 aprilie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

23 Aprilie 2018

În vederea recuperării zilei de 30 aprilie 2018, stabilită ca zi liberă vă aducem la cunoștință că:

  • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Bihor va funcționa pentru public în data de 05 mai 2018 (sâmbătă) între orele 08.30 – 16.30.
  • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bihor va funcționa pentru public în data de 05 mai 2018 (sâmbătă) între orele 08.30 – 16.30.

*Persoanele programate la examinări auto pentru obținerea permisului de conducere în data de 30 aprilie vor fi de asemenea reprogramați automat pentru data de 5 mai.

 

Cu deosebită consideraţie,

Oradea,

23.04.2018

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ privind suspendarea activității Serviciului de Pașapoarte la punctele mobile din județul Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

privind suspendarea activității Serviciului de Pașapoarte la punctele mobile

din județul Bihor

 

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Bihor desfășoară în momentul de față deplasarea în județ cu 2 ghișee mobile, la Beiuș și Marghita.

La punctele mobile cererile se preiau off-line, fapt care dublează timpii de procesare a unei cereri, de la 7 minute ajungând la 14 minute (7 minute preluare și 7 minute descărcare la sediul SPCEEPS în sistem) după care cererile urmează procedura de verificare, validare și aprobare, la sediul serviciului.

De asemenea, s-a înregistrat o scădere a numărului de cereri, ceea ce înseamnă resurse umane și materiale utilizate în condițiile unui randament scăzut.

Media cererilor prelucrate de un ghișeu la punctele mobile este de maxim 40/lună, la care se adaugă timpul suplimentar pentru descarcărea cererilor în sistem, iar în condițiile acelorași parametri de timp, un ghișeu care ar funcționa la sediul SPCEEPS ar prelucra o medie de 750/lună.

Fiind cunoscut faptul că urmează sezonul estival iar numărul de cereri și implicit timpii de așteptare vor crește considerabil, determinându-se astfel nemulțumiri din partea cetățenilor, apreciem că utilizarea stațiilor mobile la sediul serviciului va asigura suplimentarea numărului de programări online disponibile în perioadele aglomerate.

Așadar, în urma evaluărilor și analizelor noastre, am luat decizia de a suspenda activitatea la punctele de lucru mobile începând cu data de 1 Mai 2018, până la o dată la care serviciul va dispune de lucrători suficienți și condiții fezabile pentru desfășurarea acestor activități.

        

         Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 18 aprilie 2018

Prezentare Direcția Județeană de Statistică Bihor

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
Direcţia Judeţeană de Statistică BIHOR
410072 Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21-23
Telefon: 0359/411550; Fax: 0259/414612
tele@bihor.insse.ro www.bihor.insse.ro

Prezentare (aici)