Direcția Județeană pentru Cultură Bihor

Direcţia Judeţeanǎ pentru Culturǎ Bihor

  

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu personalitate juridică.

Conducere: Director executiv Lucian SILAGHI

Contact: 410001 Oradea, jud. Bihor, str. Moscovei 25

Telefon: 0259 416 899   Fax: 0259 418 512     E-mail: djcbihor@gmail.com

 

Direcția Județeană pentru Cultură Bihor oferă tuturor celor interesați de domeniul patrimoniului cultural național, mobil și imobil, informații utile cu privire la:

  • legislația în domeniul respectiv;
  • imobile și situri arheologice aflate pe Lista Monumentelor Istorice din județul Bihor;
  • proceduri legale pentru exportul temporar sau definitiv al unor bunuri culturale mobile;
  • orice informație care ține de domeniile de activitate ”avize pentru monumente de for public și plăci memoriale”;
  • avize pentru intervenții la monumentele istorice;
  • avize pentru eliberarea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, s.a.;

 

Conform Legii 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, Direcția Județeană pentru Cultură Bihor emite avize pentru intervenţii la imobile monumente istorice sau la imobile aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate.    

Un număr de 50 de monumente istorice sunt inscripţionate cu însemnul de monument istoric, acest lucru fiind un atribut al administraţiilor publice locale pe raza cărora se găsesc monumentele istorice. Există fişe de evidenţă actualizate pentru 48 de monumente istorice. Din anul 2003 până în anul 2017 s-au redactat 86 de obligaţii de folosinţă a monumentului istoric (un număr de 17 în anul 2017), care apoi au fost transmise proprietarilor sau administratorilor. Angajatul cu atribuţii în domeniul monumentelor istorice are doctoratul în domeniu.

Biserica de lemn

Din anul 2013 îşi desfăşoară activitatea la Oradea, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 6, care se întruneşte lunar la sediul Direcției Județene pentru Cultură Bihor şi analizează solicitările de avizare din judeţele Bihor, Maramureş şi Satu Mare.

 

Direcția Județeană pentru Cultură Bihor emite avize sau certificate de descărcare de sarcină arheologică, conform Ordonanţei nr. 43 din 30 ianuarie 2000, privind protecţia patrimoniului arheologic. Verifică rapoartele de cercetare arheologică şi le trimite spre aprobare Comisiei Naţionale de Arheologie sau Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 6, în vederea obţinerii certificatelor de descărcare de sarcină arheologică.

Un număr de 120 de situri arheologice monumente istorice sunt identificate prin coordonate Stereo ‘70 şi delimitate prin PUG-uri şi PUZ-uri. Există un număr de 449 de înregistrări în Repertoriul Arheologic Naţional (RAN) pentru judeţul Bihor. Angajatul cu atribuţii în domeniul siturilor arheologice este istoric şi are doctoratul în domeniu.

 

Atunci când se doreşte amplasarea unei noi statui, a unui bust ori a unei plăci comemorative sau memoriale, Direcția Județeană pentru Cultură Bihor preia şi înaintează documentaţiile spre avizare Comisiei naţionale pentru monumente de for public, conform Legii 120/2006.  

În acest sens, în cazul în care se dorește amplasarea unor plăci memoriale, comemorative sau monumente de for public (statui, busturi, lucrări de artă plastică etc.) pe domeniul public sau privat al Statului ori al U.A.T. trebuie să vă adresaţi Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor, conform Legii monumentelor de for public 120/2006 completată în 2017.

De asemenea, intervenţiile asupra monumentelor istorice şi a zonelor protejate corespunzătoare sunt reglementate de Legea nr. 422/2001, astfel:

ART.23 (1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, adică de către Direcţiile Judeţene pentru Cultură.

ART.24 (1) Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale sau, după caz, al Direcţiilor Judeţene pentru Cultură şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

În concluzie, în cazul în care se intenţionează efectuarea unor intervenţii asupra unor clădiri care au statut de monument istoric sau a unor clădiri care se află în zona de protecţie a unor monumente istorice sau în ansambluri urbane protejate, este obligatoriu avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor.

Obligaţiile şi drepturile proprietarilor de monumente istorice sunt precizate în art. 36, 40, 41 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată. 

 

De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Bihor eliberează certificate de export temporar sau definitiv pentru bunuri culturale mobile, conform Legii 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

Formulare pentru avizare (aici) 

 

Direcția  Județeană pentru Cultură Bihor are şi atribuţii legate de monitorizarea colectării taxei de timbru de 2% pentru monumentele istorice.

Astfel, aceasta poartă o corespondenţă cu Institutul Național al Patrimoniului în legătură cu identificarea agenţilor economici obligaţi să achite această taxă. Este vorba despre Teatrele din Oradea, de Filarmonica de Stat, de edituri care tipăresc albume cu imagini ale monumentelor istorice.

 

Lista Monumentelor Istorice din judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial nr. 113 bis din 15.02.2016, are 455 de poziţii, dintre care 171 sunt situri arheologice, aşezări, necropole, ruine sau fortificaţii, 244 de monumente de arhitectură, imobile civile sau ecleziastice precum şi două ansambluri urbane.        Lista mai cuprinde 19 monumente de for public, statui şi busturi precum şi 19 morminte ale unor personalităţi şi monumente comemorative.

Puteţi afla care sunt monumentele istorice situate pe raza U.A.T., consultând Lista Monumentelor Istorice (L.M.I. 2015) publicată  în Monitorul Oficial Nr. 113 bis / 15.02.2016 (Anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015) şi pe site-ul oficial al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale:

                   http://www.cultura.ro/resurse-patrimoniu-cultural

                   http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-BH.pdf