Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Bihor (A.P.I.A.)

Buletin de promovare a Serviciilor Publice Deconcentrate din jud. Bihor

Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. Astfel, pentru a le cunoaște și pentru a vă facilita interacțiunea cu serviciile și politicile publice, în fiecare luni din săptămână vă vom prezenta una dintre instituțiile publice deconcentrare din județul Bihor, coordonate de prefect.

Așadar, azi vă facem cunoscute atribuțiile, rezultatele si obiectivele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, instituție publică subordonată  Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltarea Rurale.

APIA administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole, elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produse agricole.

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURA Centrul Judetean BIHOR

Conducere: Director Executiv– Florian PAVEL

Contact: Oradea str. Matei Corvin, nr. 1; Tel: 0259 477 037; E-mail: apia.bihor@apia.org.ro; Web: http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia/bihor

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) este autoritatea competentă care gestionează fondurile Uniunii Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA) şi fondurile din Bugetul Naţional (BN), cu respectarea plafoanelor anuale şi a angajamentelor bugetare încheiate sau convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României, precum şi Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR).

Conform art. 4 alin.(2) din OUG nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare FEGA, precum şi fonduri din bugetul naţional si utilizează, ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) aşa cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene şi naţionale destinate agriculturii pentru plăţile prevăzute în cererea unică de plată şi pentru control.

APIA  Centrul Judeţean BIHOR are sediul în Oradea, str. Matei Corvin, nr. 1,  este condusă de Florian PAVEL, director executiv, din 15.11. 2012, avand în structură:

 • 8 centre locale care deservesc 101 UAT- uri (5 organizate la nivel de birou si 3 la nivel de compartiment);
  • 2 compartimente: Compartimentul Juridic, Compartiment IT – LPIS;
  • 4 servicii: Serviciul Autorizare Plăţi, Serviciul Măsuri Specifice, Serviciul Control pe Teren, Serviciul Economic Recuperare Debite si Resurse Umane;
  • 1 birou: Biroul Inspecţii si Supracontrol.

 

Resurse umane:

Număr de posturi aprobate: 117 – ocupate 110

Funcţii publice: 117, din care :

 • 13 funcţii de conducere, ocupate la 31.12.2017 – 12
 • 104 funcţii publice de execuţie, ocupate la 31.12.2017 – 98

Cererile unice de plata ale fermierilor cu suprafețe de teren mai mari de 50 ha se depun la Centrul Județean, iar cele cu suprafețe mai mici de 50 ha se depun la Centrele Locale conform cu lista de aici.

Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare, schemele de plăţi, ca mecanisme de susţinere și de garantare a producătorilor agricoli și a operatorilor economici, respectiv schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 sunt:

 1. Schemele de plăţi directe

schema de plată unică pe suprafaţă;

– plata redistributivă;

– plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;

– plata pentru tinerii fermieri;

schema de sprijin cuplat; (soia, lucernă,  mazăre boabe pentru industrializare,  fasole boabe pentru industrializare, cânepă pentru ulei şi fibre, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate pentru industrializare cultivate în camp, castraveţi pentru industrializare cultivaţi în camp, legume cultivate în sere – tomate, castraveţi, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare, legume cultivate în solare – tomate, castraveţi, ardei, varză şi vinete pentru consum în stare proaspătă şi castraveţi pentru industrializare, prune pentru industrializare, mere pentru industrializare, cireşe şi vişine pentru industrializare, caise şi zarzăre pentru industrializare, cartof timpuriu pentru industrializare.)

schema simplificată pentru micii fermieri.

 1. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale allocate de MADR.

 

 1. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole:

– Măsura 10 – Agro-mediu şi climă;

– Măsura 11 – Agricultura ecologică;

– Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;  

– Măsura 214 – Plăţi de agro-mediu

 

BENEFICIARII PLĂŢILOR

Conform art. 7 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă.

(11) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 33 alin. (2) lit. a) sunt fermierii persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă.

(12) Universităţile, institutele de cercetare, staţiunile didactice, fermele, staţiunile şi fermele de cercetare şi producţie agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi alte organisme şi organizaţii de cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie, beneficiază de plăţile prevăzute la art. 1 şi 33, potrivit prevederilor art. 6.

 1. Activități legate de preluarea, administrarea și autorizarea cererilor unice de plată

 

In 2017 APIA Centrul Judetean Bihor a ocupat locul 3 in tară ca număr de fermieri care au depus cereri unice de plată și  locul 7 ca suprafață solicitată la plată.  

Număr de cereri unice depuse C2017: 37.428

Număr de hectare solicitate C2017: 323.745,46 ha

Suprafețele de teren din stratul de referință/suprafață solicitată

FOLOSINŢA PRINCIPALĂ ARIA(HA) 2007 ARIA (HA) 2016 ARIA (HA) 2017
Culturi permanente (livezi şi alte culturi permanente) 5873,40 5942,36 5157,63
Mixt 610,81 25,42
Pajişti permanente (păşuni şi fâneţe) 84757,71 95648,59 93414,20
Teren arabil 350637,84 333645,68 321696,14
Vii 1259,31 642,84 545,10
TOTAL 443139,07 435904.89 420813,07

Situația preluarii si administrarii cererilor unice de plata in Campania 2017

Nr. crt. CJ/CL Cereri unice de plata 2017 Functionari APIA existenti Cereri/ functionar APIA Suprafata solicitata (ha)           Ha/ cerere unica de plata Ha/ functionar APIA
1. Alesd 6501 10 650 26143,42 4,02 2614,34
2. Beius 7056 10 705 26897,85 3,81 2689,78
3. Marghita 4745 8 593 22751,10 4,79 2843,88
4. Oradea 6587 10 658 29644,91 4,50 2964,49
5. Sacueni 2632 5 526 14854,33 5,64 2970,86
6. Salonta 1959 4 490 12961,33 6,61 3240,33
7. Stei 3435 5 687 10297,58 2,99 2059,51
8. Tinca 3653 6 608 18693,70 5,11 3115,61
* Total CL 36568 58 630 162244,22 4,40 2797,31
* CJ 860 9 95 162501,24 188,95 18055,69
* TOTAL 37428 67 558 323745,46 8,65 4832,02

 Numar de cereri unice de plata preluate si administrate/functionar APIA  Centrul Judetean BIHOR: 558

Numar de cereri unice de plata preluate si administrate/functionar UE: 240

  

STRUCTURA CERERILOR UNICE DE PLATA CAMPANIA 2017

Specificare Numar cereri % Suprafata solicitata (ha) % Incarcatura medie (ha/cerere)
TOTAL 37428 100 323745,46 100 8,65
 Sub 50 ha 36568 97,70 162244,22 49,80 4,40
sub 1 ha 1923 5,14 65,91 0,02 0,31
1 – 5 ha 26051 69,60 67335,31 20,50 2,58
5 – 10 ha 5789 15,47 38876,49 12,00 6,71
10 – 30 ha 2347 6,27 38119,92 11,77 16,24
30 – 50 ha 458 1,22 17846,59 5,51 38,97
Peste 50 ha 860 2,30 162501,24 50,20 188,95
50 – 100 ha 418 1,11 26962,26 8,33 64,50
100 – 500 ha 381 1,02 74224,99 22,93 194,81
500 – 1000 ha 44 0,12 30628,07 9,46 696,10
  peste 1000 ha 17 0,05 30685,92 9,48 1805,05

Termene stabilite prin Ordinul MADR  nr. 18/03.02.2017:

 • perioada de preluare a cererilor unice de plata Campania 2017 = 01.03 – 15.05.2017
 • controlul in teren al cererilor unice de plata Campania 2017 = 01.07 – 30.09.2017
 • plata avansului afferent cererilor unice de plata Campania 2017 = 16.10 – 30.11.2017
 • plata regular a cererilor unice de plata Campania 2017 = 01.01.2017 – 31.03.2018

Sume platite aferente cererilor unice de plată depuse în 2017

Nr. crt. Specificare Perioada Suma aprobata la plata (lei)
1. Avans 2017 Total 16.10.2017- 29.11.2017 127.776.511,47
2. Fermieri > 50 ha 57.702.877,92
3. Fermieri < 50 ha 70.073.633,55
4. Plata finala 2017 Total 05.12.2017- 31.01.2018 130.394.111,68
5. Fermieri > 50 ha 54.625.507,36
6. Fermieri < 50 ha 75.768.604,12

 

Activități legate de preluarea, administrarea și autorizarea cererilor de plată aferente măsurilor de sprijin specifice și a măsurilor de piață

Nr. crt. Măsura Cereri depuse Sume solicitate

(lei/E)

Sume aprobate

(lei/E)

1 Masura 215 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul A) – porcine. 40 3628564,02(€) 3628564,02(€)
2 Masura 215 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul B) –pasari. 175 4000995,71 (€) 4000995,71 (€)
3 Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

Cereri acord initial motorina 2018

2.163

937

15020093,008 15018994,000
4 Acordarea rentei viagere agricole. 1.486 2025385,62 2025385,62
5 Schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor-ameliorare rase 2017

Cereri intiale 2018

24

3

1071532,13 992854,33
6 Programul National Apicol. 82 751575,42 551304,65
7 Reconversia si Restructurarea Plantatiilor Viticole. 16 550960,60 (€) 202539,30 (€)-diferenta se aproba si plateste pana in anul 2019
8 Furnizarea laptelui in institutiile scolare. 2 139477,31 (€) 139452,00 (€)
9 Ajutorul de adaptare exceptional destinat producatorilor de lapte. 58 291553,08 291553,08
10 Adeverinte eliberate Masura 215 27
11 Programul de incurajare al consumului de fructe in institutiile scolare-distributia de mere 2 979408,01 979383,59
12 Masuri adiacente distributiei de mere 2 1676728,00 1676728,00
13 Investitii in sectorul viniviticol 1 326436,46 326436,46

 

 CALENDAR CAMPANIA 2018
(OMADR. 15/17.01.2018

 

 1. Între 1 martie – 15 mai se vor depune/primi cererile unice de plată, potrivit prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014.
 2. Între 1 iunie – 1 iulie se va efectua controlul administrativ, inclusiv control preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora precum si transmiterea esantioanelor, potrivit dispoziţiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.
 3. Între 1 iulie – 1 octombrie se va efectua controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligatii specifice, în iarna sau în primăvara anului următor.
 4. Plata avansului pentru anul de cerere se va efectua începând cu data de 15 octombrie.
 5. Plata regulară pentru anul de cerere se va efectua între 1 decembrie 2018 – 31 martie 2019.

 

 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018

 1. Implementarea cu eficiență și eficacitate a PAC și creşterea nivelului de absorbţie al fondurilor europene şi cele din bugetul naţional destinate tuturor schemelor de sprijin derulate de APIA Centrul Judeţean BIHOR.
 2. Imbunatatirea conditiilor de preluare, control si administrare a cererilor de plata.
 3. Apararea intereselor financiare ale UE si APIA, îmbunătăţirea sistemului de acordare a formelor de sprijin, conform prevederilor europene privind asigurarea asistenţei financiare prin FEGA şi FEADR şi a prevederilor legale naţionale.
 4. Eficientizarea controlului managerial intern .
 5. Cresterea gradului de recuperare a creantelor bugetare și asigurarea unui management eficient cu privire la constatarea si urmarirea recuperarii creantelor aparute in urma gestionarii formelor de sprijin finantate de la bugetul de stat si/sau din fonduri comunitare.
 6. Gestionarea in conditii de legalitate a informatiilor și îmbunătăţirea activităţilor de comunicare, relaţii publice, relaţii cu publicul şi a comunicării cu alte instituţii.
 7. Optimizarea structurii organizatorice a institutiei.
 8. Asigurarea conditiilor de acreditare APIA.
 9. Asigurarea securitatii si sigurantei muncii, eficientizarea activităţii de administrare a patrimoniului şi a resurselor financiare alocate prin identificarea unor soluţii adecvate care să conducă la îmbunătăţirea bazei materiale, locative şi a infrastructurii IT, la reducerea costurilor de funcţionare.
 10. Îmbunătăţirea procesului de management a resurselor umane şi de dezvoltare continuă a carierei funcţionarilor din APIA Centrul Judeţean BIHOR.

APIA Centrul Judetean BIHOR

DIRECTOR EXECUTIV

Florian PAVEL