Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale

 

SERVICIUL JUDEȚEAN BIHOR AL ARHIVELOR NAȚIONALE

 

ADRESA: Oradea, str. Traian Blajovici, f. n., jud. Bihor

Tel: 0259 413 876, e-mail bihor@arhivelenationale.ro

Link: arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/bihor

Șef serviciu: (împuternicit) dr. Mihai Georgiță

Program audiențe: joi: 12.00-14. 00

Program Gișeu Relații cu Publicul: luni-vineri: 8.30-15.30

Program Sala de Studiu: luni-joi: 8.30-14.30

 

Serviciul județean Bihor al Arhivelor Naționale este o structură teritorială subordonată Direcției Arhivelor Naționale ale României, care funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și își desfășoară activitatea în baza legii 16/1996 republicată în Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014. Potrivit acestui act normativ atribuțiile principale ale acestei instituții, atât la nivel central cât și teritorial, sunt administrarea și protecția specială a Fondului Arhivistic Național.  Instituția a fost dotată, în acest sens, din 2012 cu o clădire nouă.

Astfel, Serviciul județean Bihor al Arhivelor Naționale posedă un tezaur documentar și patrimonial, cifrat la 1112 fonduri și colecții de documente, în cantitate de peste 9000 metri liniari de arhivă, cel mai vechi document datând din anul 1291. Aceste documente au fost constituite de-a lungul timpului cu valoare probatorie. Cele mai vechi, care și-au pierdut acestă valoare, au rămas importante mărturi documentar-istorice despre realitățile din Bihor și împrejurimi. Documentele cu valoare probatorie și, implicit, juridică servesc la reconstituirea proprietăților, succesiunilor și a multor altor drepturi cetățenești, astfel încât Serviciul județean Bihor al Arhivelor Naționale constituie un furnizor important de servicii sociale și publice.

În cursul anului 2017, cei 11 angajați au soluționate 340 cereri ale cetățenilor privind diferite drepturi. Au fost eliberate 146 noi permise la Sala de studiu, din care 30 cetățenilor și cercetătorilor străini ( 16 din Ungaria, 4 din Israel, 2 din Germania, 2 din Franța, 2 din Elveția, 1 SUA, 1 Australia, 1 Slovacia, 1 Italia), iar cercetători au frecventat sala de 936 ori, fiind serviți spre studiu cu aproape 2000 unități arhivistice (dosare). Prin Gișeul Relații cu Publicul și prin Secretariat au fost înregistrate 1753 adrese și lucrări aferente, totodată, s-a răspuns și s-au oferit informații la telefon și prin e-mail la aproape 1700 solicitări. Așadar, prezența publică a  Serviciul județean Bihor al Arhivelor Naționale s-a ridicat la cifra de peste 4000.

Pe lângă serviciile destinate publicului și cetățenilor, o altă atribuție importantă prevăzută de lege este asistența de specialitate și controlul la creatorii și deținătorii de arhivă. Astfel, Serviciul județean Bihor al Arhivelor Naționale a efectuat 29 de controale de fond la instituții publice importante din județ, vizând în principal modul de păstrare a dosarelor în arhivă, circuitul  și evidențele acestora. De asemenea, s-au efectuat și 2 asistențe de specialitate privind spațiile de arhivă. În Comisia de Selecționarea au intrat de la creatorii și deținătorii de documente spre analiză și confirmare 85 Nomenclatoare arhivistice (instrumente care  stabilesc termenele de păstrare a documentelor) și spre aprobare 127 Lucrări de Selecționare (lucrări care propun eliminarea și distrugerea dosarelor din arhivă). Totodată, au fost verificate condițiile de reautorizare pentru funcționare a 12 operatori economici prerstatori de servicii arhivistice.

Ca și în anul precedent, Serviciul județean Bihor al Arhivelor Naționale își propune, în conformitate cu Planul de Acțiuni al Strategiei Arhivelor Naționale 2015-2021 (aprobat prin H. G. Nr. 865/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 796, din 27 octombrie 2015), și cu recomandările Raportului de Audit al Curții de Conturi din 2017, acte de referință ale instituției în perioada următoare, îmbunătățirea capacității de funcționare a instituției în vederea administrării, supravegherii și protecției speciale a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Național al României, prin transferul, în continuare, pe suport electronic a evidențelor și documentelor în vederea înlesnirii accesul publicului la informația din documente.  Fiind una din instituțiile de referință, Serviciul județean Bihor al Arhivelor Naționale va participa la multe din proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri.