Știri importante

Informații publice

COMUNICAT DE PRESĂ privind vizita corpului diplomatic acreditat la București la Oradea

COMUNICAT DE PRESĂ

privind vizita corpului diplomatic acreditat la București la Oradea

 

În contextul marcării Centenarului Marii Uniri, Ministerul Afacerilor Externe a inițiat proiectul unei serii de vizite de documentare în teritoriu, dedicate corpului diplomatic acreditat la București.

Proiectul are ca scop crearea oportunității de promovare a istoriei, potențialului turistic, de investiții și de dezvoltare economică a României. Până în prezent au fost organizate 3 serii de vizite în diferite zone din țară, rândul județului nostru venind la sfârșitul săptămânii trecute.

Astfel, un numeros corp diplomatic acreditat la București a ajuns vineri, 19 octombrie 2018, la sediul Instituției Prefectului județul Bihor, în cadrul unei vizite de documentare, ocazie cu care ne-am dorit să prezentăm și să promovăm în rândurile reprezentanților corpului diplomatic străin această parte a României, atât din perspectiva potențialului turistic, a patrimoniului material și imaterial, a obiectivelor istorice cât și a oportunităților de investiții.

La întâlnirea de la Instituția Prefectului au participat prefectul județului Bihor, dl. Ioan Mihaiu, președintele Consiliului Județean, dl. Pásztor Sándor, primarul municipiului Oradea, dl. Ilie Bolojan și președintele Senatului Universității Oradea, dl. Sorin Curilă, precum și alte instituții și reprezentanți ai mediului de afaceri din județul Bihor.

După întâlnirea de la Instituția Prefectului, ambasadorii au vizitat Primăria Oradea, Biserica cu Lună, Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae”, Piața Unirii Oradea, Pasajul Vulturul Negru Oradea, Sinagoga Neologa Sion, Bazilica Romano-Catolică „Ridicarea la Cer a Fecioarei Maria”, Cetatea Oradea, Campusul Universității Emanuel, Complexul Lotus Therm Băile Felix, s.a.

Am creat posibilitatea ca oaspeții noștri să poată schimba păreri, contacte și alte informații care speram să se concretizeze în viitor prin dezvoltarea unor relații de cooperare bilaterală cu fiecare dintre cei interesați.

Le mulțumim pe această cale în primul rând Ministerului Afacerilor Externe pentru oportunitatea creată, Consiliului Județean Bihor și Primăriei Oradea pentru sprijinul acordat și de asemenea tuturor instituțiilor care ne-au deschis ușile pentru a putea contura o imagine cât mai atractivă a județului și orașului nostru.

 

Cancelaria Prefectului județul Bihor

23.10.2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ privind rezultatele la nivelul județului Bihor a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6-7 Octombrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

privind rezultatele la nivelul județului Bihor

a referendumului național pentru

revizuirea Constituției din 6-7 Octombrie 2018

În județul Bihor au fost amenajate 650 de secții de votare. Conform rezultatelor procesului verbal al Biroului electoral de circumscripție județul Bihor, vă comunicăm următoarele date:

 1. Nr. persoane înscrise în lista pentru referendum 503.123

 2. Nr. participanți 145.488

 3. Nr. buletine de vot primite pentru a fi întrebuințate 552.979

 4. Nr. buletine vot rămase neîntrebuințate 407.491

 5. Nr. voturilor valabil exprimate la răspunsul “DA” 137.455

 6. Nr. voturilor valabil exprimate la răspunsul “NU” 6.317

 7. Nr. voturilor nule 1.715

Cancelaria Prefectului județul Bihor

04.10.2018

COMUNICAT DE PRESĂ privind vizita oficială a Excelenței Sale, domnul Karol Mistrik, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în România

COMUNICAT DE PRESĂ

13.09. 2018

privind vizita oficială a Excelenței Sale, domnul Karol Mistrik, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în România

 

În data de 13 septembrie 2018, ora 12:30, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor a avut loc o întrevedere între domnul Ioan MIHAIU, Prefectul judeţului Bihor și domnul Karol Mistrik – Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în România.

Delegaţia română a avut în componența sa pe domnul Ioan MIHAIU – Prefectul judeţului Bihor, respectiv pe domnul Pásztor Sándor – Preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor. Excelenţa Sa a fost însoţit de domnul Miroslav Iabloncsik, Consul general onorific şi domnul Adrian Merka, fost deputat în Parlamentul României.

Vizita Excelenței Sale, domnul Karol Mistrik, la o săptămână după vizita Premierului Slovaciei în Romania, a avut scopul de a cunoaște reprezentanții administrației locale și de a discuta despre posibilitatea închegării unor colaborări bilaterale între cele două state. S-au primit aprecieri privind interesul județului nostru pentru respectarea și dezvoltarea elementelor de cultură slovacă în comunitatea bihoreană care se bucură de peste 8000 slovaci în județul Bihor.

De asemenea, Excelența Sa și-a exprimat aprecierile pentru modul în care autoritățile locale, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, respectiv primării, fac front comun pentru soluționarea cu celeritate a problemelor și necesităților minorităților din județul Bihor.

În cadrul vizitei, membrii delegației județului nostru au prezentat avantajele competitive ale județului Bihor din punct de vedere economic, cu accent pe dezvoltarea parcurilor industriale și a infrastructurii, atât aeroportuare cât și rutiere, domenii care în această perioadă beneficiază de atenția administrațiilor locale prin investiții consistente din resurse financiare europene și guvernamentale.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 13.09. 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ – privind Campania Națională “Informare acasă! Siguranță în lume!”

COMUNICAT DE PRESĂ

22 august 2018

privind Campania Națională “Informare acasă! Siguranță în lume!”

Astăzi, 22 august 2018, Sala mare a Instituției Prefectului jud. Bihor a găzduit un eveniment din cadrul Campaniei Naționale „Informare acasă! Siguranță în lume!” organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, campanie care vine să sprijine nevoia de informare a emigranților români în ceea ce privește drepturile pe care aceștia le au în statele membre ale Uniunii Europene.

La eveniment au participat Prefectul jud. Bihor – Ioan Mihaiu, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni – Lilla Debelka, Consulul general al României la Gyula – Florin Vasiloni, Vicepreședintele Consiliul Județean Bihor – Ioan Mang, Directorul executiv AJOFM Bihor – Csaba Békési, Inspectorul Șef Adjunct – Nicolae Hoduț, Adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – comisar șef de poliție Adrian Bucur, Inspectorul Șef Adjunct al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea – Cristian Bogdan, senatorul Florian Bodog, deputatul Gheorghe Bogdan, deputatul Ioan Roman, deputatul Dumitru Gherman, coordonatorul centrului Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Dorina Mărcuț și vicepreședintele Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – Ioan Mintaș.

Integrarea imigranților români constituie o importantă provocare atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru România, care trebuie să ofere o informare eficientă pentru o bună gestionare a fenomenului imigrației.

În acest sens, este pentru prima dată când toate ministerele cu competențe în problematica românilor aflați în străinătate s-au reunit într-o campanie comună ce vizează în mod esențial informarea cetățenilor români cu privire la potențialele riscuri la care se supun în momentul în care iau decizia de a lucra peste hotare fără a avea un contract de muncă legal, fără a cunoaște limba statului de rezidență, fără a ști care le sunt drepturile, libertățile, dar și responsabilitățile în calitate de cetățeni europeni.

 

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina oficială a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni: www.mprp.gov.ro

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

22 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 21 august 2018 – Reglementare din punct de vedere juridic a dreptului de proprietate

COMUNICAT DE PRESĂ

21 august 2018

 

În atenția persoanelor care doresc să își reglementeze din punct de vedere juridic dreptul de proprietate cu privire la imobilele terenuri cooperativizate, terenuri din zone necooperativizate sau cele trecute în proprietatea Statului Român pe care le dețin in folosință.

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 679 din 6 august 2018, a fost publicată Legea nr. 231/2018, pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; astfel, de la data de 9 august 2018 sunt aplicabile noile modificări aduse acestei legi.

Dorim să vă atragem atenția asupra câtorva modificări importante și anume:

 1. La articolul 24, se introduce un nou alineat, alineatul 3, potrivit căruia:

”Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii (este necesară îndeplinirea tuturor celor patru condiții, nu doar a uneia, a două sau trei dintre condiții):

 1. a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
 2. b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
 3. c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
 4. d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor.”

 1. La articolul 27, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:

„(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

 1. a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
 2. b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
 3. c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”

 1. 3. O reglementare deosebit de importantă adusă de Legea nr. 231/2018 este cea cu privire la instituirea unui termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii (9 august 2018), în care, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot formula cereri în vederea constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate. Cererile vor fi depuse la primăriile pe raza carora sunt situate terenurile

Orice alte cereri depuse după împlinirea termenului menționat mai sus vor fi respinse ca fiind lovite de tardivitate.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

21 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ – Prevenirea extinderii Pestei Porcine Africane (PPA)

COMUNICAT DE PRESĂ

14 august 2018

privind prevenirea extinderii Pestei Porcine Africane (PPA)

 

Din totalul celor 26 focare de Pesta Porcină Africană declarate la nivelul județului Bihor, 18 dintre acestea sunt în localitățile Abrămuț, Albiș și Olosig: Abrămuț – 3 focare confirmate, din care ultimul în 08.08.2018; Albiș – 4 focare confirmate din care ultimul în 08.08.2018; Olosig – 11 focare confirmate în 08.08.2018 din care ultimul reconfirmat în 13.08.2018.

Astfel, a fost supusă de urgență deciziei Centrului Local de Combatere a Bolilor Bihor din data de 08.08.2018 luarea măsurii uciderii tuturor efectivelor de suine din gospodăriile individuale/ferme din cele 3 localități sus-menționate, ca măsură preventivă pentru răspândirea virusului PPA.

Ca urmare a evoluției și răspândirii epizootiei în județul Bihor, Pesta Porcină Africană fiind un virus mult mai puternic și mai stabil în mediu decât Pesta Porcină clasică, a fost nevoie de adoptarea măsurilor adecvate gradului mare de risc.

Facem apel la toți cetățenii din localitățile afectate să înțeleagă măsurile dispuse de autorități și să le conștientizeze ca fiind necesare în contextul eradicării virusului.

Sacrificarea individuală a porcilor din gospodării nu vine în sprijinul eradicarii PPA deoarece în carnea sărată şi afumată virusul rezistă 3-6 luni iar în cea congelată până la 5 ani. Cu toții ne dorim stârpirea virusului într-un termen cât mai optim, or sacrificarea porcilor de către proprietari în vederea evitării măsurii uciderii preventive prelungește prezența virusului pe teritoriul județului nostru. În acest sens, vă asigurăm că toate măsurile propuse de specialiștii Centrului Local de Combatere a Bolilor sunt menite a stârpi complet virusul PPA de pe teritoriul județului nostru.

TOȚI proprietarii ai căror animale au fost ucise vor beneficia de despăgubirile legale, în conformitate cu HG nr. 484/2018 de modificare a HG nr. 1214/2009.

Pesta Porcină Africană NU afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, virusul având însă impact la nivel social din punct de vedere economic.

NU există tratament sau vaccinare contra Pestei Porcine Africane.

 

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

14 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ privind reluarea activității Serviciului de Înmatriculări în sediul de pe str. Republicii nr. 24

COMUNICAT DE PRESĂ

privind reluarea activității Serviciului de Înmatriculări

în sediul de pe str. Republicii nr. 24

La începutul lunii martie vă anunțam că Serviciul Public Comunitar de Înmatriculare a Vehiculelor Oradea va fi nevoit să își desfășoare activitatea în sediul situat pe str. Dunărea, nr. 2, Oradea (sediul pentru emiterea permiselor auto), până la finalizarea lucrărilor de reparație și modernizare efectuate la sediul de pe str. Republicii.

Astăzi, vă aducem la cunoștință faptul că începând de luni, 06.08.2018, ne vom relua activitatea de pe str. Republicii nr. 24,  într-un sediu complet renovat și modernizat.

Vă rugăm așadar să ajutați la diseminarea acestei informații, pentru a putea fi cunoscută de toți beneficiarii serviciilor noastre cu care urmează să interacționăm în zilele următoare.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 02 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 31 Iulie 2018 privind evoluția Pestei Porcine Africane (PPA)

Institutia Prefectului judetului Bihor

                                              

                       

COMUNICAT DE PRESĂ

31 Iulie 2018

privind evoluția Pestei Porcine Africane (PPA)

 

În cadrul întâlnirii de lucru a Unității Locale de Decizie, desfășurată azi, la sediul Instituției Prefectului județul Bihor, a fost prezentată situația epidemiologică din județul Bihor referitoare la evoluția pestei porcine africane în cele 8 localități cu 20 focare.

În urma acestei întâlniri, vă informăm că pe lângă măsurile întreprinse, Unitatea Locală de Decizie a adoptat în unanimitate sistarea pe o perioadă de 3 săptămâni a exploatării lemnului din domeniul de vânătoare WILD BOARD, Balc.

Cu această ocazie reamintim programul de măsuri preventive și de control cu privire la combaterea pestei porcine:

 • să nu intrați în adăposturile unde creşteţi porcii, cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă. Este recomandată dezinfecţia la intrarea în adăpost;
 • creşteţi porcii doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici;
 • hrănirea animalelor doar cu furaje sigure, specifice speciei, cu origine cunoscută fiind interzisă hrănirea porcilor cu resturi alimentare rezultate în gospodăria proprie sau provenite de la unitățile de alimentație publică;
 • nu scoateţi scroafele sau vierii din exploataţie, în scopul montei cu animale din altă exploataţie;
 • nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
 • nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi;
 • asigurarea condițiilor de biosecuritate în toate exploatațiile de porcine (gospodării și ferme comerciale), cu interzicerea accesului la animale cu statut necunoscut, respectiv menținerea animalelor doar în adăposturi, fiind interzisă scoaterea acestora pe pășuni.

Menționăm că Pesta Porcină Africană NU afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social, din punct de vedere economic.

NU există tratament sau vaccinare contra Pestei Porcine Africane. Toate animalele suspecte trebuie ucise şi neutralizate, conform legislaţiei în vigoare, iar proprietarii, ai căror porci sunt identificați în Sistemul Național de Înregistrare și Identificare a Animalelor, vor fi despăgubiţi de către stat, la preţul de piaţă al animalelor.

Cu deosebită consideraţie,

 

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 31 iulie 2018

Garda Naţională de Mediu

Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control care poate lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare.

Garda Naţională de Mediu este o instituţie publică de inspecţie şi control, aflată în subordinea Ministerului Mediului, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat. Garda Naţională de Mediu este condusă de un comisar general cu rang de Secretar de stat şi de trei comisari generali adjuncţi.

Garda Naţională de Mediu are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, instituţii fără personalitate juridică.

Activitatea Gărzii Naţionale de Mediu are trei obiective: prevenirea poluării mediului, refacerea acestuia şi aplicarea legii în domeniul protecţiei mediului prin directiile generale privind controlul poluării, biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate.

GNM este certificată ISO 9001/2000 si ISO 14OOO/2004 de către TUV TURINGEN Germania şi este angajată total în acţiunea de menţinere la standardele cele mai înalte ale Managementului de Calitate si Managementului de Mediu; în prezent fiind în procedură de recirtificare conform noilor standarde.

Garda Naţională de Mediu îndeplineşte un rol activ pentru asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de prevenire a riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră şi altele.

Activitatea de inspecţie şi control a GNM este structurată pe trei domenii principale:

 • Controlul poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, subsol şi ape subterane, gestiunea deşeurilor, etc.) fiind inclus şi Controlul respectării regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi
 • Controlul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate.

 

În exercitarea atribuţiilor sale, GNM cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate.

GNM cooperează cu instituţii cu atribuţii similare  din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme internaţionale de drept public şi/sau privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea proiectelor/programelor internaţionale.

Activitatea de inspecţie şi control a Gărzii Naţionale de Mediu se realizează în baza unor metodologii şi ghiduri specifice domeniilor verificate.

 

Activităţile de pregătire profesională şi colaborare internaţională a personalului reprezintă una dintre priorităţile conducerii Gărzii Naţionale de Mediu. Comisarii sunt instruiţi periodic în ceea ce priveşte directivele UE: IPPC, SEVESO II, LCP, EIA, Managementul Deşeurilor etc.

Totodată, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu sunt implicaţi şi participă la proiecte şi activităţi desfăşurate de reţelele europene şi internaţionale de mediu (IMPEL, ECENA, CLEEN, GREEN ENFORCE, INECE) şi la alte activităţi ale Comisiei Europene.

În scopul implementării legislaţiei Uniunii Europene, Garda Nationala de Mediu participă activ în reţelele europene din domeniul inspecţiei de mediu încă din anul 2003, iar din mai 2008, odată cu reorganizarea IMPEL, GNM a semnat actul oficial de asociere în această reţea.

 

COMISAR ŞEF

Togor Vasile Mihai

 

Raport de activitate 2017 (aici)

Scrisoare de mulțumire pentru implicare civica

Scrisoare de mulțumire

19 iulie 2018

 

 

        În urma apelului la implicare civică, lansat de Instituția Prefectului Județul Bihor, foarte mulți bihoreni, instituții publice și firme din județul Bihor s-au mobilizat venind în ajutorul celor afectați de calamități, contribuind cu alimente neperisabile și produse de igienă personală.

       Dorim să mulțumim pe această cale tuturor celor care au dat curs apelului lansat. Apreciem faptul că nu au rămas indiferenți față de acești oameni care au avut nevoie de sprijinul nostru.

          Vă mulțumim încă o dată și vă asigurăm de întreaga noastră recunoștință.

          Cu deosebită consideraţie,

 

 

 

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 19 iulie 2018