COMUNICAT DE PRESĂ 12 noiembrie 2018 privind soluționarea definitivă a unor litigii importante derulate pe rolul instanțelor de judecată

 

COMUNICAT DE PRESĂ

12 noiembrie 2018

privind soluționarea definitivă a unor litigii importante derulate pe rolul instanțelor de judecată

  

Pentru buna informare a reprezentanților mass-media, iar prin aceștia, a cetățenilor județului Bihor, în mod special a persoanelor afectate în mod direct sau indirect de efectele anumitor litigii derulate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului județul Bihor era parte, vă aducem la cunoștință următoarele:

  1. Cauza Tiron Ana Maria împotriva Prefectului judetului Bihor, având ca obiect Anularea ordinului de încetare mandat de consilier județean (Consiliul Județean Bihor) – a fost SOLUȚIONATĂ DEFINITIV de Curtea de Apel Oradea, în sensul în care au fost respinse cererile reclamantei.
  2. Cauza inițiată de Prefectul județului Bihor în urma verificării legalității H.C.L. 834/2018 – Regulamentului de atestare a administratorilor asociațiilor de proprietari – a fost SOLUȚIONATĂ DEFINITIV de Curtea de Apel Oradea, în sensul în care a decis că acțiunea prefectului a fost în mod greșit respinsă în prima instanță, admițând recursul prefectului și pronunțând în acest sens o hotărâre definitivă.

În vederea unei bune colaborări, vă vom aduce la cunoștință și alte soluții apărute în cauzele importante delurate pe rolul instanțelor de judecată în care suntem parte și care au prezentat un interes relevant în spațiul public.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

12 noiembrie 2018