Comunicat de presă 17.11.2020 – privind carantinarea a două localități din județul Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor, prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a decis astăzi adoptarea măsurii de carantinare pentru două sate învecinate din comuna Câmpani, Fînațe și Câmpani, pentru o perioadă de 14 zile.  Hotărârile au fost adoptate în baza analizei de risc efectuate de Direcția de Sănătate Publică Bihor și a avizului Institutului Național de Sănătate Publică. Deciziile au fost trimise spre aprobare Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției și va intra în vigoare de mâine, 18 noiembrie, după emiterea ordinului de carantinare de către Comandantul Acțiunii.

Decizia a fost luată pentru a limita transmiterea comunitară a virusului  SARS-CoV-2 în cele două localități, în care, conform analizei Direcției de Sănătate Publică Bihor, riscul epidemiologic este foarte ridicat.

Perimetrul de carantinare al localității Fînațe are coordonatele geografice:

1.N46.497195 -E22.547250

2.N46.498628 -E22.549503

3.N46.509203 – E22.534525

4.N46.505481- E22.529805

Perimetrul de carantinare al localității Câmpani are coordonatele:

 1. N46.505582-E22.529904
 2. N46.509161-E22.534213
 3. N46.527002-E22.508138
 4. N46.523884-E22.502714

Conform deciziei CJSU, ieșirea și intrarea din zonele carantinate sunt permise doar pentru:

– transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionarea populației;

– transportul de persoane, cu limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică;

– persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

– persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

– persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

– elevii care au domiciliul în zona carantinată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte localități care nu sunt în carantină;

– deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor, membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

–  deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

–  urgențe medicale;

– tranzitarea celor două localități de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în localitate.

Din măsurile adoptate pentru aplicare în interiorul zonelor carantinate enumerăm:

– purtarea obligatorie măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise;

– interzicerea circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

– interzicerea circulației și staționării persoanelor în spații publice, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator;

– interzicerea circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;

– suspendarea cursurilor școlare care presupune prezența ”față în față” pentru toate unitățile de învățământ, cursurile urmând a se desfășura online.

Circulația tuturor persoanelor din localitățile carantinate în afara locuinței/ gospodăriei în intervalul orar 06.00-22.00 este interzisă, cu următoarele excepții:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;
 5. e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 7. g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 9. i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 10. j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 11. k) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 12. l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 13. m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie;
 14. n) îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

În intervalul orar 22:00-06:00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctele a), c), e) și n).

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional / personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Prin decizia CJSU în interiorul zonelor carantinate sunt interzise:

– organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;

– organizarea de evenimente sau activități private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spații de tip afterschool, etc;

–  activitatea cafenelelor și restaurantelor, atât în interior, cât și in exterior, inclusiv a teraselor

–  activitatea sălilor de jocuri de noroc și a saloanelor de înfrumusețare;

– activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică, cu excepția persoanelor care efectuează deplasări in interes profesional;

– organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;

– organizarea și desfășurarea spectacolelor, concertelor, precum și a activităților culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;

– activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară in spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

– organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri.

Activitățile comerciale se vor desfășura:

–  cu program de lucru limitat până la ora 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop;

– cu limitarea numărului de persoane în incinta magazinelor, la maximum 30% din capacitate și cu respectarea normelor de distanțare fizică.

Prin decizia CJSU în localitățile carantinate se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu respectarea normelor de 4 mp/persoană și a regulilor de protecție sanitară, precum și oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane. Ceremoniile de stare civilă se pot oficializa cu prezența a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor şi respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară.

Monitorizarea permanentă a respectării măsurilor se va face de către structurile de ordine publică, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor.

Hotărârile CJSU nr. 50, 51 și 52

Aviz INSP (aici)

Analiza risc DSP (aici)

Cancelaria Prefectului                                                   Oradea,  17 noiembrie 2020

Județul Bihor