Comunicat de presă 20.11.2020 – privind pregătiri pentru alegerile din Senat și Camera Deputaților

COMUNICAT DE PRESĂ

Instituția Prefectului – Județul Bihor, sub coordonarea prefectului Dumitru Țiplea, continuă pregătirile pentru alegerile electorale din Senat și Camera Deputaților, care vor avea loc în 6 decembrie 2020.

În conformitate cu Programul calendaristic propriu pentru realizarea acțiunilor specifice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor parlamentare din anul 2020 aprobat de prefectul Dumitru Țiplea, Instituția Prefectului a preluat materialele necesare procesului electoral la nivelul județului Bihor, respectiv: 3.275 ștampile cu mențiunea „VOTAT“, 655 ștampile de control și 1.103.856 buletine vot. Totodată, în vederea asigurării echipamentelor de protecție și a produselor sanitare necesare pentru alegeri, Instituția Prefectului va distribui către secțiile de votare din județul Bihor 150.000 măști de protecție, 125.000 de perechi de mănuși de protecție și 1.200 litri de dezinfectant. Materialele electorale vor fi plasate sub paza Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor până în momentul disțributiei acestora, împreună cu materialele sanitare, în proximitatea zilei alegerilor.

Calendarul a fost stabilit în baza H.G. nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, iar cele mai importante repere rămase până la data desfășurării alegerilor sunt:

  • 20 noiembrie – Instruirea primarilor și a secretarilor generali cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare;
  • 25 noiembrie – Comunicarea către primari, prin intermediul Instituției Prefectului, a componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare aflate în raza teritorială a localităților acestora;
  • 3 decembrie – Instructajul președinților și locțiitorilor secțiilor de votare;
  • 5 decembrie – Încheierea campaniei electorale:
  • 5 decembrie – Predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a următoarelor materiale necesare votării: buletinele de vot, în pachete sigilate, ștampilele electorale, listele electorale permanente, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, alte tipizate și materiale.
  • 6 decembrie, ora 7:00 – începerea votării;
  • 6 decembrie, ora 21:00 – încheierea votării.

 

Cancelaria Prefectului                                                       Data: 20.11.2020

Județul Bihor