COMUNICAT DE PRESĂ privind suspendarea deplasărilor cu ghișeul mobil al Serviciului de Pașapoarte la Valea lui Mihai, Aleșd și Salonta

 

COMUNICAT DE PRESĂ

15 ianuarie 2017

privind suspendarea deplasărilor cu ghișeul mobil

al Serviciului de Pașapoarte la Valea lui Mihai, Aleșd și Salonta

 

Pentru a facilita accesul cetățenilor din județul Bihor la Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Pașapoartelor din subordinea Instituției Prefectului jud. Bihor, s-a stabilit în anii trecuți extinderea serviciului public cu ajutorul unor ghișee mobile în 5 puncte din județ: Beiuș, Marghita, Aleșd, Valea lui Mihai și Salonta.

Acțiunea deplasării ghișeului mobil se justifica întrucât existau multiple solicitări din partea cetățenilor din acele localități iar capacitatea instituției de a realiza demersul precum și politica orientată către cetățean s-a concretizat astfel în deplasări lunare/săptămânale în cele 5 puncte din județ.

În ultima perioadă s-a remarcat o scădere masivă a numărului de solicitări în 3 din cele 5 puncte din județ, mai exact Valea lui Mihai, Salonta și Aleșd, iar în urma unei analize cost-beneficiu s-a ajuns la concluzia că se impune suspendarea deplasării ghișeelor mobile în acele localități, păstrându-se activitatea pentru Beiuș și Marghita, acestea din urma aflându-se la o distanță de peste 60 km, dublu față de restul punctelor, ceea ce justifică păstrarea activității.

Astfel, întrucât scopul pentru care a fost implementată acțiunea nu mai subzistă pentru cele 3 localități, nemaifiind justificată deplasarea, s-a decis suspendarea pentru perioadă nedeterminată a activității ghișeelor de la Valea lui Mihai, Salonta și Aleșd.

Pașapoartele solicitate până la aceasta dată prin intermediul ghișeelor mobile a căror activitate urmează a fi suspendată vor fi ridicate de la sediul din Oradea – Str. Dunărea, nr.2 – sau va fi solicitată expedierea prin Poșta Română la domiciliu.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Oradea, 15 ianuarie 2017

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor