COMUNICAT PRESĂ cu privire la hotărârea pronunțată de instanțele judecătorești în ceea ce privește Regulamentul local de publicitate

                                                                  

Ministerul Afacerilor Interne                                                                                              

Instituția Prefectului – Județul Bihor                                     

 COMUNICAT PRESĂ

cu privire la hotărârea pronunțată de instanțele judecătorești în ceea ce privește Regulamentul local de publicitate

La data de 25.06.2019 Instituția Prefectului Bihor a primit comunicarea Deciziei Civile nr. 531 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în ședința publică din 14.06.2019, prin care se menține Sentința Tribunalului Bihor nr. 80/05.02.2019, în sensul anulării parțiale a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 962/27.11.2017 modificată prin HCL 557/24.05.2018 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Oradea.

Instanța a admis în parte acțiunea prefectului și a anulat astfel definitiv 3 articole din Regulamentul de publicitate adoptat prin HCL de către Primăria Oradea.

Se anulează astfel următoarele articole din Regulament ca fiind nelegale:

  1. Art. 27 alin 1.1.instanța a reținut„potrivit art. 38 alin. 2 din Legea 185/2013 este permisă amplasarea mesh-urilor inclusiv pe fațadele clădirilor, cu acordul proprietarilor. Prin urmare, legiuitorul nu a exclus amplasarea acestor mijloace publicitare pe clădirile de locuit. În consecință, pârâtul (Primăria Oradea) a adus atingere dispozițiilor unui act normativ cu forță superioară, ceea ce este nelegal.”

  2. Art. 29 – prevede că se pot amplasa mijloace publicitare de tip prismă în scop de informare şi promovare a municipiului, a turismului și/sau a unor evenimente publice organizate de, sau împreună cu autorităţile publice locale.

Instanța reține„prin condiționarea amplasării mijloacelor publicitare de organizarea evenimentului public doar de către autoritatea publică locală sau în colaborare cu aceasta, se creează o poziție privilegiată Primăriei mun. Oradea față de ceilalți operatori în domeniul publicității stradale, prin acest dispoziții realizându-se o concurență neloială operatorilor de publicitate, fiind încălcate astfel disp. art. 2 din Legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.”

  1. Art. 37 prevede: „(1) În condiţiile prezentului Regulament nu sunt aplicabile prevederile art. 28 al Ordonanţei nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor – cu privire la posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore, de la dată încheierii procesului verbal, ori după caz, de la dată comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.”

Instanța reține „prin raportare la disp. art. 28 din OG 2/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea 203/2018 potrivit căruia <<contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la dată înmânării sau comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute.>> că prevederile art. 37 din Regulament sunt nelegale, fiind contrare prevederilor unui act normativ cu forță juridică superioară.”

În consecință, se impune de urgență punerea în legalitate a Regulamentului de publicitate de către Primăria Oradea, în acord cu cele dispuse de către instanțele judecătorești. 

 

Cancelaria Prefectului

01.07.2019

Institutia Prefectului jud. Bihor