Program de funcționare al instituției

 

Modificarea programului cu publicul al Instituției Prefectului – Județul Bihor în vederea prevenirii răspândirii infecției cu Covid19

 

În vederea preîntâmpinării răspândirii infecției cu noul coronavirus și a reducerii riscului de contaminare și îmbolnăvire, la nivelul Instituției Prefectului județul Bihor s-au dispus următoarele măsuri:

  1. Având în vedere adresa comună a MAI şi MDRAP nr. 10752/47162/24.03.20 care cuprinde recomandări referitoare la Comunicarea actelor administrative (hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului) pentru controlul de legalitate exercitat de prefect, actele administrative susmenţionate vor putea fi comunicate pe perioada stării de urgență doar electronic, în format PDF (scanate), la adresa de e-mail dedicată:comunicareacte.prefectura@gmail.comPredarea altor tipuri de documente se va putea face prin intermediul poștei.

Soluționarea problemelor urgente/excepționale se va rezolva telefonic și prin corespondență online la adresa registratura@prefecturabihor.ro.

  1. În perioada 12-31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului, se suspendă ședințele Comisiei Județene Bihor pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor;

În acest sens, în perioada susmenționată nu se vor înainta propuneri de validare la Comisia Județeană, după încetarea stării de urgență urmând a se relua activitatea Comisiei Județene.

  1. În perioada 12-31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, se suspendă audiențele la sediul Instituției Prefectului – Județului Bihor;

Depunerea petițiilor/reclamațiilor de către cetățeni se va face, în condițiile legii:

– prin e-mail, la adresa registratura@prefecturabihor.ro

–  prin fax la numărul 0259-411.550

–  prin poștă la adresa Instituția Prefectului – Județului Bihor, Parcul Traian nr. 5, Oradea

Soluționarea problemelor urgente/excepționale se va efectua prin alte mijloace de comunicare, precum telefon: 0259-467.800 sau 0259-411.811 sau e-mail: registratura@prefecturabihor.ro.

Cancelaria Prefectului

Județul Bihor