Prezentare Casa Corpului Didactic Bihor

Casa Corpului Didactic Bihor

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei, în conformitate cu OMECTS 5554/2011, Regulament de organizare și funcționare a casei corpului didactic și Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

CONTACT:
Str. Mihai Eminescu nr. 11
410019 – Oradea
Telefon: 0359-409.727, 0259-412.569
Fax: 0259-476.948 www.ccdoradea.ro
ccdbihor@yahoo.com

 

Prezentare CCD Bihor (aici)