Prezentare INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR

 

Inspectoratul teritorial de muncă, este instituţia publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii în cadrul căruia inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, prin care se exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori şi entităţi juridice.

 

 

ADRESA:     Str. Armatei Române, nr. 1/B, Oradea, Bihor

Tel.: +4 0259 47 52 68, +4 0259 43 78 04; fax: +4 0259 40 74 40

e-mail: itmbihor@itmbihor.ro

web: www.itmbihor.ro


Prezentarea completă a instituției (aici).