Sinteza raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului Județului Bihor în anul 2018

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BIHOR
SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR
DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BIHOR ÎN ANUL 2018

 

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale din unităţile administrativ-teritoriale.
Prefectul este de asemenea garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local iar legislația principală în baza căreia acționează Prefectul și Instituția Prefectului
este:

  • Constituția României;
  • Legea nr. 340 din 12 iulie 2004, privind prefectul și Instituția Prefectului;
  • Hotărârea nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/ 2004, privind prefectul și instituția prefectului;
  • Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 administrației publice locale;
  • Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ;

Întregul Raport Sinteză se poate vizualiza/descărca (aici).