Promovare Servicii Publice

Promovare Servicii Publice Deconcentrate

Publicat în

Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control care poate lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare. Garda Naţională de Mediu este o instituţie publică de inspecţie şi control, aflată în subordinea Ministerului Mediului, care funcţionează ca organ de […]

Publicat în

TRADITIE SI SUCCES in administrarea fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala Prezentare: aici

Publicat în

         Casa Județeanã de Pensii Bihor este organizatã și funcționeazã ca serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice și este învestitã cu personalitate juridicã în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 118/06.03.2012 privind aprobarea Statutului CNPP. Detalii:  aici

Publicat în

Clubul Sportiv Crişul Oradea este club departamental în subordinea directă a Ministerului Tineretului și Sportului. C.S. Crişul se organizează şi funcţionează după Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin Ordin al Ministrului  Tineretului şi Sportului şi după Regulamentul de Ordine Interioară, aprobat de directorul C.S. Crişul. Oradea • Str.Aleea Strandului , Nr.11 • Județul Bihor • România Tel/Fax: 0359/800562 […]