Ordinele Prefectului

Ordinele prefectului

*Aici vor fi afișate:
–ordinele cu caracter normativ de la data modificării website-ului
– proiectele de ordin aflate în procesul de consultare publică

Ordine convocare Consilii Locale 2020

Ordine declarare ca legal constituite Consilii Locale 2020

OP nr. 134/2024 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din jud. Bihor pentru alegerile locale din 09 iunie 2024 (aici)

OP 473/2023 privind constituirea Comandamentului judeţean Bihor pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2023 – 2024 (aici)

OP 393/2022 privind actualizarea componenței nominale a Colegiului Prefectural Bihor (aici)

OP 390/2022 privind actualizarea componenței grupurilor de lucru pentru UAT-uri care urmează a întocmi aranjamente pastorale (aici)

OP 381/2022 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Bihor, cu anexele 1 (aici) și 2 (aici)

OP 360/2022 privind constituirea Comandamentului județean Bihor pentru deszăpezire și combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului rece 2022-2023 (aici)

OP 248/2022 privind modalitatea de susținere a examenului pentru obținerea permisului de conducere (aici)

OP 241/2022 privind modificarea programului de lucru al SPCP (aici)

OP 223/2022 privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul Drogurilor la nivelul județului Bihor 2022-2026 (aici)

OP 206/2022 – privind constituirea Comitetului de Coordonare  și a Grupului de Lucru în vederea elaborării Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) – Județul Bihor perioada de programare 2022-2025 (aici)

OP 205/2022 – privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a Județului Bihor (aici) cu Anexa 1 (aici) și Anexa 2 (aici)

OP 175/2022 – privind Codul de conduită la nivelul Instituției Prefectului jud. Bihor (aici) cu anexele nr. 1 (aici) și nr. 2 (aici)

OP 167/2022 – privind împuternicirea reprezentanților Prefectului județului Bihor pentru constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de OUG nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 în județul Bihor (aici)

OP 165/2022 – privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a Județului Bihor (aici) cu Anexa 1 (aici) și Anexa 2 (aici)

OP 136/2022 – privind modalitatea de susținere a examenului pentru obținerea permisului de conducere (aici)

OP 110/2022 privind constituirea Comisiei pentru implementarea Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016/UE și nominalizarea Responsabililor cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (aici)

OP 399/2021 privind actualizarea componenței Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 (aici)

OP 398/2021 privind constituirea Comandamentului Județean Bihor pentru deszăpezire și combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2021-2022 (aici)

OP 348/2021 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Bihor (aici)

OP 341/2021 privind modificarea programului de lucru al SPCP Bihor (aici)

OP 296/2021 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale din județul Bihor (aici)

OP 292/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)

OP 269/2021 privind actualizarea componenței nominale a Colegiului Prefectural Bihor (aici)

OP 242/2021 privind componența nominală a Colegiului Prefectural (aici)

OP 191/2021 privind reorganizarea Biroului Judetean pentru romi (aici)

OP 157/2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Instituției Prefectului – județul Bihor (aici)

OP 156/2021 privind modificarea Regulamentului de funcționare al Colegiului Prefectural Bihor (aici)

OP 150/2021 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Bihor (aici)

OP 142/2021 privind actualizarea comisiilor municipale, orășenești și comunale pentru identificarea, delimitarea și constituirea în perimetre de ameliorare a terenurilor neproductive care pot fi ameliorate prin împădurire (aici) și anexele (aici)

OP 101/2021 privind stabilirea calendarului de distribuție a alimentelor și produselor de igienă în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2021 (aici)

OP 74/2021 privind actualizarea componenței Comisiei Județene Bihor pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 (aici)

OP 73/2021 privind actualizarea componenței Comisiei Județene Bihor pentru recensământul general agricol 2020 (aici)

OP 69/2021 privind constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea monitorizării activității desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în cadrul derulării la nivelul județului Bihor a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2021 (aici)