Ordinele Prefectului

Ordinele prefectului

*Aici vor fi afișate:
–ordinele cu caracter normativ de la data modificării website-ului
– proiectele de ordin aflate în procesul de consultare publică

Ordine convocare Consilii Locale 2020

Ordine declarare ca legal constituite Consilii Locale 2020

OP 136/2022 – privind modalitatea de susținere a examenului pentru obținerea permisului de conducere (aici)

OP 110/2022 privind constituirea Comisiei pentru implementarea Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016/UE și nominalizarea Responsabililor cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (aici)

OP 399/2021 privind actualizarea componenței Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 (aici)

OP 398/2021 privind constituirea Comandamentului Județean Bihor pentru deszăpezire și combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2021-2022 (aici)

OP 348/2021 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Bihor (aici)

OP 341/2021 privind modificarea programului de lucru al SPCP Bihor (aici)

OP 296/2021 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale din județul Bihor (aici)

OP 292/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)

OP 269/2021 privind actualizarea componenței nominale a Colegiului Prefectural Bihor (aici)

OP 242/2021 privind componența nominală a Colegiului Prefectural (aici)

OP 191/2021 privind reorganizarea Biroului Judetean pentru romi (aici)

OP 157/2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Instituției Prefectului – județul Bihor (aici)

OP 156/2021 privind modificarea Regulamentului de funcționare al Colegiului Prefectural Bihor (aici)

OP 150/2021 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Bihor (aici)

OP 142/2021 privind actualizarea comisiilor municipale, orășenești și comunale pentru identificarea, delimitarea și constituirea în perimetre de ameliorare a terenurilor neproductive care pot fi ameliorate prin împădurire (aici) și anexele (aici)

OP 101/2021 privind stabilirea calendarului de distribuție a alimentelor și produselor de igienă în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2021 (aici)

OP 74/2021 privind actualizarea componenței Comisiei Județene Bihor pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 (aici)

OP 73/2021 privind actualizarea componenței Comisiei Județene Bihor pentru recensământul general agricol 2020 (aici)

OP 69/2021 privind constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea monitorizării activității desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în cadrul derulării la nivelul județului Bihor a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2021 (aici)

OP 833/2020 privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției (aici)

OP 762/2020 privind Regulamentul de organizare si functionare al Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)

OP 761/2020 privind aprobarea Structurii Organizatorice a Instituției Prefectului Județul Bihor (aici)

OP 769/2020 privind constituire Grup de lucru SNSED Bihor (aici)

OP 613/2020 privind constituirea Comandamentului județean Bihor pentru dezăpezire și combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2020 – 2021 (aici)

OP 382/2020 privind constituirea unei Comisii mixte de verificare a modului de respectare a legislației privind acordarea vizei de flotant la nivelul județului Bihor (aici)

OP 381/2020 privind constituirea comisiilor de verificare a stadiului pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Bihor pentru începerea anului școlar 2020-2021 (aici)

OP 345/2020 privind constituirea unei comisii județene pentru inventarierea produselor lactate și de panificație la furnizori –
Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar (aici)

OP 339/2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscriptie (aici)

OP 332/2020 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din Bihor pentru alegerile locale din 2020 (aici)

OP 331/2020 privind constituirea Comisiei Tehnice Județene Bihor pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale din anul 2020 (aici)

OP 308/2020 privind stabilirea numărului membrilor în Consiliul Judeţean Bihor, respectiv în consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale din județul Bihor (aici)

OP 305/2020 privind actualizarea membrilor CJCCI Bihor (aici)

OP 301/2020 privind constituirea de comisii mixte pentru combaterea Covid 19 în județul Bihor (aici)

OP 295/2020 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 (aici)

OP 290/2020 privind constituirea unei comisii de specialiști pentru inundații luna iunie 2020 (aici)

OP 283/2020 privind constituirea unei comisii de specialiști pentru Câmpani și Pietroasa (aici)

OP 252/2020 privind comisia pentru combaterea și distrugerea buruienii ambrozie (aici)

OP 240/2020 privind constituirea comisiei de evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor meteo de secetă (aici)

OP 231/2020 privind constituirea comisiei județene de evaluare a pagubelor dezastrelor (aici)

OP 214/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor (aici)

OP 171/2020 privind aprobarea Planului specific de continuitate a activităților esențiale și a infrastructurii critice în cadrul Instituției Prefectului – județul Bihor (aici)

OP 173/2020 privind activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI)la nivelul județului Bihor (aici)

OP 174/2020 privind unele măsuri în aplicarea dispozițiilor autorităților publice centrale cu rol de coordonare a acțiunilor de prevenire și combatere a infecțiilor cu coronavirus COVID-19 la nivelul judeţului Bihor (aici)

OP 191/2020 privind măsuri la nivelul judeţului Bihor în aplicarea Ordonanţei Militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri (aici)

OP 199/2020 privind măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul judeţului Bihor (aici)

OP 38/2020 privind actualizarea comisiilor pentru perimetre de ameliorare a terenurilor neproductive care pot fi ameliorate prin împădurire (aici)

OP 7/2020 privind constituirea Comisiei de monitorizare SCIM la nivelul instituției (aici)

OP 394/2019 privind unele măsuri privind organizarea activității de pregătire pentru proba practică a cursanților în vederea obținerii permisului de conducere în județul Bihor (aici)

OP 354/2019 privind Constituirea Comandamentului Județean Bihor pentru deszăpezire și combaterea poleiului (aici)