Buletinul informativ

  1. Lista actelor normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului aici.
  2. Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului judeţului Bihor (aici) și atribuţiile compartimentelor (aici)
  3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Instituţiei Prefectului judeţului Bihor (aici) şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (aici)
  4. Coordonate de contact ale Instituţiei Prefectului judeţului Bihor (aici)
  5. Program de audienţe (aici)
  6. Bugetul, Bilanțul contabil şi Execuţia bugetară (aici – secţiunea  „Transparenţă bugetară” / „Rapoarte entităţi publice” şi introduceţi CIF entitate (Instituţia Prefectului-judeţul Bihor 4348882 şi codul antirobot)
  7. Programele şi strategiile proprii ale Instituţiei Prefectului judeţului Bihor (aici)
  8. Lista documentelor de interes public (Legea 544/2001) (aici)
  9. Documente gestionate sau produse de serviciile şi compartimentele instituţiei (aici)
  10. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (aici)