Circulare emise în aplicarea unor acte normative

Circulara

Circulara 11061 – crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Circulara 11109 – punere în executare hotărâri judecătorești fond funciar

Circulara 11035 – apel proiecte lansate de MIPE

Circulara 10931 – măsuri implementare proiect ”Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă SIIEASC

Circulara 10504 – Ghiduri de finanțare

Circulara 10068 – acordare sprijin medicilor de familie

Circulara 9175 – modificări legislative în sprijinul micilor producători locali

Circulara 9155 – așezări informale

Circulara 8227 – înființare Organizații de Management al Destinației

Circulara 7866 – rapoarte operative fenomene hidro-meteorologice periculoase

Circulara 7553 – situații de urgență secetă pedologică

Circulara 7365 – măsuri de prevenire a propagării incendiilor de vegetație

Circulara 7347 – modificări la Legea 18/1991

Circulara 6567 – precizări ANFP funcționare/organizare UAT-uri

Circulara 6071 – instrucțiuni privind inventarierea bunurilor din domeniul public al UAT-urilor

Circulara 5839 – strategie minorități rome 2022 – 2027

Circulara 3134 – stabilirea numărului maxim de posturi pentru 2022

Circulara 2935 – Centralizare rapoarte Legea 544

Circulara 2914 – raportare adăposturi civile UAT-uri Bihor

Circulara 2714 – curățare albii Comitete Locale Situații de Urgență

Circulara 2569 – stabilire nrumăr maxim de posturi pentru 2022

Circulara 2301-  situatie centralizatoare cheltuieli refugiati

Circulara 2047 – stabilire locații ARA și actualizare comisii RPL

Circulara 2005 –  evaluare performanțe profesionale secretar general

Circulara 2000 –  eliberare adeverințe subvenție  APIA

Circulara 1549 – sprijin emitere documente pentru sprijin financiar fermieri

Circulara 1410 – raport măsuri eGuvernare

Circulara 1380 – materiale prezentate videoconferință RPL

Circulara 1070 –  inventariere terenuri degradate

Circulara 890 – completare depunere transmitere declarație unică

Circulara 872 – aprobare bugete locale 2022

Circulara 605 – solicitare plafonare preț energie electrică – gaz

Circulara 531 – informații privind investiții renovări clădiri rezidențiale multifamiliale componenta 5 VALUL RENOVĂRII

Circulara 371 – chestionar pentru localități cu privire la așezări umane în proximitatea unor zone toxice

Circulara 344 – interzicere amplasare construcții în zona inundabilă

Circulara 290 – constatare caz încetare de drept mandat ales local

Circulara 169 – măsuri aplicabile și modificări legislative domeniul energiei, servicii utilitate publică și învățământ