Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor

Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. 5 și art. 12 alin. 3 din legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică (docx) (pdf)