Conducere

 Prefect: Dumitru ȚIPLEA
Subprefect: FENEȘI Tibor Subprefect: Horia CARȚIȘ
CV CV CV
 Atribuțiile prefectului  Atribuțiile subprefectului Atribuțiile subprefectului
Agenda de lucru
a prefectului
Agenda de lucru
a subprefectului
Agenda de lucru
a subprefectului
 

E-mail:
prefect@prefecturabihor.ro

Facebook: Dumitru Țiplea

 

E-mail: subprefect@prefecturabihor.ro

 

 

E-mail:
horia.cartis@prefecturabihor.ro