Bilanțuri contabile

Bilanț la 31.12.2020 (aici)

Bilant la 30.06.2021 (aici)