Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Documente care stau la baza activității de prevenire a corupției:

  • Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
  • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
  • LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii (aici)