Știri importante

Informații publice

COMUNICAT DE PRESĂ – 14 Martie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

14 Martie 2019

În aceasta săptămână, prefectul județului Bihor, domnul Ioan Mihaiu, a avut programate la București o serie de întrevederi cu scopul de a promova și susține mai multe proiecte pentru județ.

Ca urmare a intrevederii cu conducerea Ministerului Transporturilor, dl. ministru Răzvan Cuc, respectiv Directorul General CNAIR, dl. Narcis Neaga, vă putem aduce la cunoștință următoarele:

 1. S-a semnat contractul de proiectare și execuție lucrări de consolidare la alunecarea de teren de pe DN76, între Cristioru de Jos și Vârfuri.

Contractul „Proiectare și execuție lucrări de consolidare la alunecarea de teren DN 76 km 86+500” a fost semnat ieri, 13 martie 2019, cu Asocierea DACIA FABER SRL și TOTAL CONSTRUCT SRL, prin Lider de Asociere DACIA FABER SRL.

Proiectul în valoare de 1.480.909,26 lei fără TVA are alocată o perioadă de realizare a lucrărilor (proiectare și execuție) de 4 luni. Lucrările se vor executa în două etape: Etapa I: punerea în siguranță, pentru evitarea blocării traficului și Etapa a II-a: lucrări finale de consolidare – cu coloane forate în adâncime. Potrivit contractului semnat astăzi, perioada de garanție a lucrărilor este de 3 ani.

 1. Din discuțiile avute putem avea perspectiva faptului că pentru tronsonul de drum Ștei – Vârfuri va fi reluată procedura de licitație pentru lucrările rămase de executat, lucrarea urmând a fi urcată pe SICAP cel târziu în luna aprilie.

III. De asemenea, a fost înaintată o propunere de realizare a unei piste de biciclete între Oradea – Sânmartin și a fost acceptată de conducerea CNAIR, aceasta urmând a fi executată odată cu finalizarea lucrărilor pe respectiva porțiune de drum.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ – 7 martie 2019

 

COMUNICAT DE PRESĂ

7 martie 2019

 

În urma articolelor apărute în mass-media locală precum și în urma unor sesizări din partea asociațiilor de proprietari din municipiul Oradea referitor la aplicarea Regulamentului de administrare și întreținere a spațiilor verzi publice, facem următoarele precizări:

 

Procedând la verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 873/24.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situație în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Oradea,

s-a apreciat că hotărârea în cauză poate întruni condițiile de legalitate numai în cazul în care articolul 39, lit l. va fi coroborat cu art. 31 alin. 3 din Regulament în sensul în care nu există o obligație în sarcina asociațiilor de proprietari în a prelua întreținerea spațiilor verzi. Neexistând o obligație în acest sens, asociațiile nu pot fi constrânse în a semna un protocol de preluare sub sancțiunea unor amenzi contravenționale.

 

Cu toate acestea, deși din prevederile Regulamentului rezultă că predarea spațiilor verzi se face doar la cererea asociațiilor de proprietari există situații în care acesta nu se aplică în mod corespunzător. Astfel, dacă o asociație de proprietari își manifestă în mod expres, prin cerere scrisă, intenția de a prelua în întreținere spațiile verzi, atunci cade în sarcina acesteia obligația de a încheia un protocol, sub forma unui acord de voințe între asociație și primărie. În cazul în care asociația care a solicitat preluarea întreținerii spațiului nu își concretizează intenția prin semnarea protocolului, aceasta este pasibilă de amendă contravențională, conform Regulamentului.

 

În concluzie, semnarea protocolului devine obligatorie doar pentru cei care și-au exprimat prin cerere scrisă intenția de a prelua în întreținere spațiul.

 

Având cunoștință de faptul că Primăria Oradea, contrar scopului și cadrului reglementat de HCL-ul în speță  a procedat la notificarea unor Asociații de proprietari care nu și-au exprimat  cererea de a prelua întreținerea spațiilor verzi, notificându-i cu privire la obligația semnării protocolului sub sancțiunea amenzii contravenționale prevăzute la art. 39 lit. l,

constatăm că dispozițiile Regulamentui se aplică disproporționat și în afara cadrului apreciat ca fiind legal în procedura de verificare a legalității.

 

Subliniem faptul că, față de observațiile de nelegalitate de mai sus, prin adresa nr. 1939/01.03.2019, am solicitat un punct de vedere legal față de modul în care este pus în aplicare Regulamentul, raportat la conținutul notificărilor trimise de primărie.

 

În urma sau lipsa unui răspuns din partea Primăriei Oradea vom reanaliza HCL 873/24.09.2018 și vom lua măsurile care se impun în vederea asigurării legalității actelor normative supuse controlului Instituției Prefectului.

De asemenea, în cazul în care mai există asociații de proprietari care se află în situația în care au fost notificați de Primăria Oradea cu privire la obligativitatea încheierii protocolului sub sancțiunea amenzii cu toate că nu și-au exprimat cerere scrisă intenția de a prelua întreținerea spațiilor verzi, le aducem la cunoștință faptul că protocolul încheiat prin vicierea consimțământului este anulabil.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Proiectul ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE

Proiectul ROHU 183 SAFE BORDER, SAFER LIFE este implementat prin
programul Interreg VA România-Ungaria (www.interreg-rohu.eu) și este finanțat de
Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante la program.
Programul este destinat finanțării unor proiecte comune româno-maghiare, care
abordează nevoi identificate pe ambele părți ale graniței și care necesită o abordare comună, precum și soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.

Obiectivele proiectului sunt … (documentul complet aici)

COMUNICAT DE PRESĂ 05 februarie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

05 februarie 2019

 

Vă informăm cu privire la faptul că în zilele de 7-8 februarie 2019 respectiv 14-15 februarie 2019 Instituția Prefectului jud. Bihor nu va funcționa cu program cu publicul conform orarului obișnuit din cauza unor evenimente care se vor desfășura în sediul instituției noastre.

Cetățenii care doresc să se înscrie în audiență pentru zilele de 7 respectiv 14 februarie 2019 vor fi rugați să o facă telefonic pentru data de 21 februarie 2019 la numărul de telefon 0259.467.800.

Precizăm că cererile pentru apostilarea actelor se vor prelua în perioada mai sus menționată, între orele 9ºº-11ºº, la biroul din incinta curții clădirii Instituției Prefectului Județul Bihor, cetățenii putând fi îndrumați de către gardianul de la intrarea în instituție.

Eliberarea apostilelor se va face în aceeași locație între orele 14ºº-15ºº.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Sinteza raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului Județului Bihor în anul 2018

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BIHOR
SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR
DESFĂȘURATE DE INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI BIHOR ÎN ANUL 2018

 

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale din unităţile administrativ-teritoriale.
Prefectul este de asemenea garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local iar legislația principală în baza căreia acționează Prefectul și Instituția Prefectului
este:

 • Constituția României;
 • Legea nr. 340 din 12 iulie 2004, privind prefectul și Instituția Prefectului;
 • Hotărârea nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/ 2004, privind prefectul și instituția prefectului;
 • Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 administrației publice locale;
 • Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ;

Întregul Raport Sinteză se poate vizualiza/descărca (aici).

COMUNICAT DE PRESĂ – Recuperare zile libere

Institutia Prefectului judetului Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

03 ianuarie 2019

 

În vederea recuperării zilelor de 24.12.2018, respectiv 31.12.2018, stabilite ca zile libere, vă aducem la cunoștință că:

 

 • Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Bihor va funcționa pentru public în zilele 7-10 ianuarie, respectiv 14-17 ianuarie, cu program prelungit, între orele 8:30 – 18:30;
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bihor va funcționa pentru public în zilele 7-10 ianuarie, respectiv 14-17 ianuarie, cu program prelungit, între orele 8:30 – 18.30;
 • Instituția Prefectului Județul Bihor va funcționa pentru public în zilele 7-10 ianuarie, respectiv 14-17 ianuarie, cu program prelungit, între orele 08:00 – 18.00;

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ privind Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

COMUNICAT DE PRESĂ

18 decembrie 2018

privind Serviciul Public Comunitar pentru  Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

     Având în vedere specificul acestei perioade, pentru a evita aglomeraţia de la ghişeele de preluare cereri pentru eliberarea documentelor de călătorie, facem apel la persoanele care doresc să solicite astfel de documente, să se programeze on-line pe site-ul www.epasapoarte.ro, accesând judeţul Bihor. Persoanele care nu au posibilitatea să facă o rezervare on-line pot obține o programare pentru ziua în curs, în baza unui număr de ordine obținut de la ghișeul de eliberări al Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple. În ambele situații, cetățenii se vor prezenta la ora programată, cu documentele prevăzute de lege și dovada achitării taxei aferente.

Vă rugăm să luaţi în considerare schimbările legislative intrate în vigoare în acest an şi care condiționează în mod expres eliberarea pașapoartelor temporare:

 • paşapoartele temporare vor fi eliberate în termen de cel mult 3 zile DOAR în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic (fiind necesară prezentarea documentelor care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate), rămânând valabile şi celelalte situaţii prevăzute de lege în prezent (călătoria în state aflate în stare de beligeranţă, când paşaportul a fost depus pentru obţinerea unor vize şi când în paşaport nu mai există file disponibile pentru aplicarea vizelor). În celelalte situaţii paşaportul simplu temporar va fi eliberat în termen de 14 zile calendaristice;

 

De asemenea, pe platforma epasapoarte.ro puteți verifica statusul cererii dumneavoastră după numărul de cerere sau după CNP și data depunerii cererii, accesând următorul link https://epasapoarte.ro/verifica/

Totodată, informăm cetăţenii că paşapoartele simple electronice pot fi trimise la adresa de domiciliu, prin Poşta Română, la solicitarea scrisă a acestora, serviciile de curierat fiind suportate de către solicitanţi. Această măsură vine în întâmpinarea cetăţenilor, pentru evitarea aglomerației la eliberarea documentelor.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Oradea, 18 decembrie 2018                                                                                     

Cancelaria Prefectului judeţul Bihor

În cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a luat decizia suspendării cursurilor în şapte unităţi şcolare

                           Nr. 104            Oradea, 16.12.2018

În cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a luat decizia suspendării cursurilor în şapte unităţi şcolare

 

         Subprefectul judeţului Bihor, domnul Ion Iulius Delorean, a convocat duminică, 16 decembrie a.c., la ora 18.30, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru analiza situaţiei existente la nivelul judeţului şi stabilirea măsurilor ce vor fi luate în continuare de instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă  generate de fenomenele meteorologice.

          În cadrul şedinţei, ca urmare a avariilor înregistrate la reţelele de energie electrică, s-a luat decizia suspendării cursurilor, în data de 17 decembrie 2018, în şapte unităţi şcolare de pe raza a patru unităţi administrativ-teritoriale (UAT):

 1. Şcoala Gimnazială nr.1 din localitatea Tămaşda (UAT Avram Iancu);
 2. Şcoala Gimnazială nr.1 Brusturi cu structurile din localităţile Ţigăneşti de Criş, Cuieşd, Picleu (UAT Brusturi);
 3. Şcoala Gimnazială nr.1 şi Grădiniţa din localitatea Căbeşti (UAT Căbeşti);
 4. Şcoala Gimnazială nr.1 din localitatea Chijic (UAT Copăcel).

          Totodată, s-a prezentat faptul că la nivelul judeţului, nu sunt drumuri închise sau blocate din cauza ninsorilor abundente căzute, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă.

          În cursul zilei de duminică, 16 decembrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” au fost gestionate 110 apeluri care semnalau efecte ale fenomenelor meteorologice manifestate în judeţ, cea mai mare parte dintre acestea sesizând avarii la reţelele de energie electrică.

          În continuare, situaţia din teren este atent monitorizată de Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”, 200 de pompieri cu 45 de mijloace tehnice, alături de forţe ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi ale Inspectoratului Judeţean de Jandarmi fiind pregătiţi să intervină în orice moment pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

La ora 20.00, în judeţul Bihor erau afectate parţial, 7 linii de medie tensiune şi una în totalitate, 84 de posturi de transformare a curentului electric erau nealimentate, iar în 36 de localităţi se înregistrau avarii la reţelele electrice, fiind afectaţi aproximativ 7 200 de consumatori. 30 de echipe ale distribuitorului de energie electrică acţionează în teren pentru remedierea deficienţelor.

          Recomandări pentru bihoreni

Având în vedere fenomenele meteorologice manifestate în judeţ, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bihor reaminteşte cetățenilor:

— să evite pornirea la drum pe timp de viscol și ninsoare puternică. Dacă, totuși, deplasarea este necesară, să se informeze dacă pe traseul ales nu sunt drumuri blocate;

— înainte de plecare, să se asigure că sistemul de încălzire funcționează eficient;

— să urmărească cu maximă atenție, la posturile radio/tv, buletinele meteorologice și recomandările autorităților centrale și locale;

— să pornească la drum cu rezervorul de combustibil plin;

— să țină în autoturism pături, apă și alimente neperisabile;

— să echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanțuri antiderapante, lopată, săculeț cu nisip, etc.).

 cazul în care viscolul vă blochează în trafic în afara localităților, luați următoarele măsuri:

— Trageți pe dreapta. Porniți luminile de avarie;

— Anunțați evenimentul la numărul de urgență 112, indicând locul unde ați rămas blocat.

Rămâneți în autoturism până ce echipele de intervenție vin să vă salveze. Nu părăsiți autoturismul dacă nu vedeți în apropiere o clădire în care ați putea să vă adăpostiți;

— Porniți motorul și sistemul de încălzire aproximativ 10 minute la fiecare oră, pentru a menține cald în interior. Când motorul funcționează, deschideți ușor un geam pentru ventilație, acest lucru protejându-vă împotriva inhalării de monoxid de carbon;

— Curățați periodic zăpada de pe țeava de eșapament;

— Mișcați-vă pentru a menține organismul cald, evitând extenuarea;

— Consumați lichide pentru evitarea deshidratării;

— Porniți lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare să vă localizeze.

 

 

 

Purtător de cuvânt al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor

Maior

CAMELIA ROŞCA

Tel: 0751180053

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 11 decembrie 2018 privind vizita oficială a Excelenţei Sale, doamna Michèle Ramis, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Franței în România

  COMUNICAT DE PRESĂ

11 decembrie 2018

privind vizita oficială a Excelenţei Sale, doamna Michèle Ramis, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Franței în România

            În data de 10 decembrie 2018, la Instituția Prefectului județului Bihor a avut loc întrevederea dintre domnul Ion Iulius Delorean, Subprefect al județului Bihor și Excelența Sa, doamna Michèle Ramis, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Franței în România. Excelența Sa a fost însoțită de doamna Hélène Roos, director al Institutului Francez din România și de domnul Xavier Leroux, director delegat al Institutului Francez în România la Cluj-Napoca.

Doamna Ambasador a fost întâmpinată de Subprefectul județului Bihor, domnul Ion Iulius Delorean și de Președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Pásztor Sándor. Întrevederea s-a concentrat pe direcții ale cooperării româno-franceze în județul Bihor, respectiv cooperarea în domeniul culturii, al educației și turismului.  În acest sens, programul Excelenței Sale a inclus vizita la Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul” și la Universitatea din Oradea, precum și la câteva din atracțiile culturale și turistice ale municipiului Oradea.

Întâlnirea a avut scopul de a întări relațiile de colaborare dintre județul Bihor și Franța și a oferit o ocazie excelentă pentru îmbunătățirea comunicării și a cunoașterii reciproce în vederea inițierii unei colaborări în viitor.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului Judeţului Bihor

Oradea, 11 decembrie 2018