Comunicate de presă

Comunicate de presă ale Prefecturii Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ 13 august 2019   privind recuperarea activității din data de 16 august 2019 la Serviciul de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Serviciul de Pașapoarte

ePasapoarte.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

13 august 2019

privind recuperarea activității din data de 16 august 2019 la

Serviciul de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor*

și

Serviciul de Pașapoarte

  

Conform H.G. nr.557/2019 s-a stabilit ca ziua de 16 august 2019 să fie zi liberă pentru salariaţii instituţiilor şi autorităţilor publice.

Drept urmare, în vederea recuperării zilei de 16 august 2019, cele două servicii vor funcționa în perioada 19-22 august 2019 cu program prelungit, după cum urmează:

 1. Serviciul de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor între orele 08.30 – 18.30
 2. Serviciul de Pașapoartelor între orele 08.30 – 18.30

*Persoanele programate la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere în data de 16 august sunt rugate să se prezinte la sediul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bihor în vederea reprogramării pentru o dată cât mai apropiată.

 

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 13 august 2019

COMUNICAT DE PRESĂ 07 august 2019   privind recuperarea activității din data de 16 august 2019 la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

07 august 2019

 

privind recuperarea activității din data de 16 august 2019

la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a

Vehiculelor Bihor

  

Conform H.G. nr.557/2019 s-a stabilit ca ziua de 16 august 2019 să fie zi liberă pentru salariaţii instituţiilor şi autorităţilor publice.

Drept urmare, persoanele programate la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere în data de 16 august sunt rugate să se prezinte la sediul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bihor în vederea reprogramării pentru o dată cât mai apropiată.

 

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 07 august 2019

 

 

 

Comunicatul de presă privind atacarea în contencios a HCL Oradea nr. 873/24.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în intravilan

 

COMUNICAT DE PRESĂ

31.07.2019

 

Procedând la verificarea legalității HCL Oradea nr. 873/24.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situație în intravilan, s-a constatat că aceasta este nelegală, întrucât Regulamentul încalcă mai multe dispoziții legale, deficiențe de interpretare legislativă și de punere în executare a actului administrativ.

 1. Semnarea protocolului devine obligatorie doar pentru asociatiile care și-au exprimat prin cerere scrisă intenția de a prelua în întreținere spațiul

 

Astfel cum am apreciat încă din luna martie a.c., hotărârea în cauză întruneste condițiile de legalitate numai în cazul în care art. 39, lit l. va fi coroborat cu art. 31 alin. 3 din Regulament, în sensul în care nu există o obligație în sarcina asociațiilor de proprietari în a prelua întreținerea spațiilor verzi. Neexistând o obligație în acest sens, asociațiile nu pot fi constrânse în a semna un protocol de preluare sub sancțiunea unor amenzi contravenționale.

Prin adresa Instituțíei Prefectului jud. Bihor nr. 1939/01.03.2019, am atras atenția Primăriei Oradea de faptul că un reprezentant al unei asociatii de proprietari, care nu și-a exprimat dorința de a prelua întreținerea spațiului verde aferent asociației de proprietari, nedepunând cerere la primărie, cu toate acestea, este obligat prin notificarea Primăriei Oradea nr. 68370/15.02.2019 sa semneze protocolul privind întreținerea spațiilor verzi în baza prevederilor art. 39, lit. l, din HCL Oradea nr. 873/24.09.2018

            În condițiile în care există asociații care cu toate ca nu și-au exprimat dorința de a prelua întreținerea spațiului verde aferent asociației de proprietari sunt în continuare obligate de primărie să semneze protocoalele respective, “sub sancțíunea unei amenzi contravențíonale” ne-am rezervat dreptul de a ataca hotărârea la instanța de contencios administrativ.

 1. Primăria Oradea poate pune în aplicare un regulament prin care să oblige asociațiile de proprietari să preia întreținerea spațiului verde aferent doar după aprobarea orădenilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, conform art. 13 din O.G. nr. 21/2002

Din economia dispozițiilor art. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 24 din O.G. nr 21/2002, rezultă faptul că nu se justifică obligarea asociațiilor de proprietari de a încheia protocoale privind întreținerea spațiilor verzi, respectiv de a prelua unele din obligațiile cetățenilor, în condițiile în care, obiectivele stabilite de consiliul local nu au fost supuse aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, împreună cu modalităţile de efectuare a contribuţiei cetăţenilor şi cu întinderea acesteia.

Dispozițiile art. 12 din O.G. nr. 21/2002, stipulează:  (1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a localităţilor să fie realizate, integral sau parţial, prin contribuţia directă a cetăţenilor, iar potrivit art. 13 din O.G. nr. 21/2002: obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, împreună cu modalităţile de efectuare a contribuţiei cetăţenilor şi cu întinderea acesteia.

Prin urmare, atragem atenția asupra faptului că primăria Municipiului Oradea poate pune în aplicare un regulament prin care să oblige asociațiile de proprietari să preia întreținerea spațiului verde aferent numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13 din O.G. nr. 21/2002. Primăria Oradea nu poate face dovada organizării unui referendum în acest sens și mai ales a validării rezultatului acestuia, în sensul stabilirii concrete a contribuției cetățenilor la întreținerea spațiilor verzi și a întinderii acestei contribuții/obligații.

Subliniem faptul că, față de observațiile de nelegalitate de mai sus ne-am adresat Primăriei Oradea prin multiple adrese insă răspunsul nu a venit să lămurească sau să stabilească legalitatea sub toate aspectele hotărârii, astfel incât s-au luat măsuri în vederea asigurării legalității actelor normative supuse controlului Instituției Prefectului, HCL Oradea nr. 873/24.09.2018 fiind atacată la instanța de contencios administrativ.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ 10 iulie 2019 cu privire la semnarea contractului de reabilitare DN76 – Sector 1

COMUNICAT DE PRESĂ

10 iulie 2019

cu privire la semnarea contractului de reabilitare DN76 – Sector 1

Ieri, 09.07.2019, s-a semnat contractul Finalizarea lucrărilor rămase de executat la obiectivul „Reabilitare DN 76 Sector 1 km 133+660 – km 150+000 – Etapa 2”, porțiunea cuprinsă între Bitii și localitatea Dușești.

Contractul a fost semnat între CNAIR S.A., prin DRDP CLUJ, în calitate de Beneficiar și S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Antreprenor.

Valoarea contractului este de 49.981.668,69 lei, fără TVA, iar sursa de finanțate este asigurată prin programul POIM-FEDR. Durată de execuție alocată a lucrărilor este de 12 luni, având o perioadă de garanție este de 3 ani.

Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de lucrări de modernizare și reabilitare având următoarele obiective:

 • reabilitarea a 16,4 km din DN 76 (km 133+660 și km 150+000;
 • lucrări de scurgerea apelor;
 • lucrări de susținere și consolidare a terasamentelor (fundații adâncite de parapet, ziduri de sprijin, consolidare cu piloți de îndesare din balast);
 • lucrări hidrotehnice (lucrări de amenajare a albiilor pentru trei poduri);
 • lucrări de modernizare a unei treceri la nivel cu calea ferată;
 • lucrări de iluminat intersecții, stații de autobuz și treceri de pietoni;
 • lucrări de relocare utilități;
 • lucrări de siguranța circulației.

 

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

COMUNICAT PRESĂ cu privire la hotărârea pronunțată de instanțele judecătorești în ceea ce privește Regulamentul local de publicitate

                                                                  

Ministerul Afacerilor Interne                                                                                              

Instituția Prefectului – Județul Bihor                                     

 COMUNICAT PRESĂ

cu privire la hotărârea pronunțată de instanțele judecătorești în ceea ce privește Regulamentul local de publicitate

La data de 25.06.2019 Instituția Prefectului Bihor a primit comunicarea Deciziei Civile nr. 531 pronunțată de Curtea de Apel Oradea în ședința publică din 14.06.2019, prin care se menține Sentința Tribunalului Bihor nr. 80/05.02.2019, în sensul anulării parțiale a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 962/27.11.2017 modificată prin HCL 557/24.05.2018 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Oradea.

Instanța a admis în parte acțiunea prefectului și a anulat astfel definitiv 3 articole din Regulamentul de publicitate adoptat prin HCL de către Primăria Oradea.

Se anulează astfel următoarele articole din Regulament ca fiind nelegale:

 1. Art. 27 alin 1.1.instanța a reținut„potrivit art. 38 alin. 2 din Legea 185/2013 este permisă amplasarea mesh-urilor inclusiv pe fațadele clădirilor, cu acordul proprietarilor. Prin urmare, legiuitorul nu a exclus amplasarea acestor mijloace publicitare pe clădirile de locuit. În consecință, pârâtul (Primăria Oradea) a adus atingere dispozițiilor unui act normativ cu forță superioară, ceea ce este nelegal.”

 2. Art. 29 – prevede că se pot amplasa mijloace publicitare de tip prismă în scop de informare şi promovare a municipiului, a turismului și/sau a unor evenimente publice organizate de, sau împreună cu autorităţile publice locale.

Instanța reține„prin condiționarea amplasării mijloacelor publicitare de organizarea evenimentului public doar de către autoritatea publică locală sau în colaborare cu aceasta, se creează o poziție privilegiată Primăriei mun. Oradea față de ceilalți operatori în domeniul publicității stradale, prin acest dispoziții realizându-se o concurență neloială operatorilor de publicitate, fiind încălcate astfel disp. art. 2 din Legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.”

 1. Art. 37 prevede: „(1) În condiţiile prezentului Regulament nu sunt aplicabile prevederile art. 28 al Ordonanţei nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor – cu privire la posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore, de la dată încheierii procesului verbal, ori după caz, de la dată comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.”

Instanța reține „prin raportare la disp. art. 28 din OG 2/2001, astfel cum a fost modificat prin Legea 203/2018 potrivit căruia <<contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la dată înmânării sau comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute.>> că prevederile art. 37 din Regulament sunt nelegale, fiind contrare prevederilor unui act normativ cu forță juridică superioară.”

În consecință, se impune de urgență punerea în legalitate a Regulamentului de publicitate de către Primăria Oradea, în acord cu cele dispuse de către instanțele judecătorești. 

 

Cancelaria Prefectului

01.07.2019

Institutia Prefectului jud. Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ 27 iunie 2019   privind avertizarea meteorologică de COD PORTOCALIU pentru mai multe zone din țără, precum și în Crișana.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

27 iunie 2019

 

privind avertizarea meteorologică de COD PORTOCALIU pentru mai multe

zone din țară, precum și în Crișana.

 

În data de 27 iunie 2019, Administrația Națională de Meteorologie a emis AVERTIZARE METEOROLOGICĂ – COD PORTOCALIU pentru intervalul:

27 iunie 2019, ora 13.00 – 28 iunie, ora 01.00.

La începutul intervalului, în mai multe zone din țară, precum și în Crișana, vor fi perioade în care vântul va avea intensificări puternice, cu rafale, în general de 80-100km/h, vor fi vijelii, frecvente descărcări electrice și averse torențiale. Îndeosebi în nord-vestul teritoriului se va semnala grindină de dimensiuni medii și mari, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 40l/mp și izolat 50-60l/mp.

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 27 iunie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ 26 iunie 2019 privind vizita oficială a Excelenţei Sale domnul Daulet Batrashev, Ambasador al Republicii Kazahstan în România.

COMUNICAT DE PRESĂ

26 iunie 2019

privind vizita oficială a Excelenţei Sale domnul Daulet Batrashev, Ambasador al Republicii Kazahstan în România.

 

În data de 25 iunie 2019, ora 14:00, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor a avut loc o întrevedere între domnul Ion Iulius Delorean, Subprefectul judeţului Bihor și domnul Daulet Batrashev, Ambasador al Republicii Kazahstan în România, însoțit de domnul Ștefan Gadola, Consul Onorific al Republicii Kazahstan, Cluj Napoca.     

Delegaţia română a avut în componența sa pe domnul Ion Iulius Delorean – Subprefectul judeţului Bihor, pe domnul Răzvan Puia, Director Cancelaria Prefectului și pe doamna Daniela Călinescu, Consilier Afaceri Europene.

Excelența Sa a vizitat pentru prima dată județul Bihor, fiind totodată primul ambasador kazah în România, iar discuțiile s-au purtat în principal pe domeniile comune de interes ale celor două state. În acest sens, Excelența Sa, domnul Daulet Batrashev a subliniat prioritățile Kazahstanului, priorități care se regăsesc și în cazul României, și anume agricultura, transport, turism și sectorul IT.

În cadrul discuțiilor s-au avut în vedere faptul că, în prezent, nu mai puțin de 22.000 de români locuiesc în Republica Kazahstan și că, în cadrul Universității de stat din Karaganda se regăsește Facultatea de limbă și literatură română.

Întrevederea a avut scopul de a susține și întări relațiile de colaborare și prietenie și a oferit cadrul necesar discutării unor teme legate de colaborarea celor două state în domeniul agriculturii, turismului dar și a proiectelor de business, sens în care în luna septembrie a acestui an, se are în vedere formarea unei delegații cu oamenii de afaceri bihoreni în Kazahstan.

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 26 iunie 2019

 

COMUNICAT DE PRESĂ 24 iunie 2019 privind Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

COMUNICAT DE PRESĂ

24 iunie 2019

privind Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

 

De la începutul verii au fost eliberate aproximativ 135.000 de pașapoarte fără a fi înregistrată o depășire a termenului de 10 zile lucrătoare în care se eliberează documentul de călătorie pe tot parcursul anului la nivelul întregii țări. Menționăm că deși normele legale în vigoare prevăd un termen de 15 zile lucrătoare pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, în practică acestea se eliberează în doar 10 zile lucrătoare.

 

Perioada de emitere a documentului de călătorie românesc – 10 zile lucrătoare este una rezonabilă la nivel european, luând spre exemplu Franța unde acest document se eliberează în 2-4 săptămâni sau Germania cu o perioadă de așteptare de 4-6 săptămâni.

 

Astfel că, în vederea asigurării unor condiții de normalitate pentru cetățenii care doresc pașaport, pentru preîntâmpinarea aglomerației, la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, s-a decis ca pentru perioada de vară, începând cu data de 24.06.2019, programul zilnic de lucru cu publicul la structurile teritoriale de pașapoarte să se desfășoare între orele 08.30 – 18.30.

 

Totodată, pentru evitarea aglomerației la depunerea cererilor de eliberare a pașaportului, solicitanții au posibilitatea de a se programa online, pe site-ul https://www.epasapoarte.ro/ .

 

Vă mulțumim!

 

Oradea, 24 iunie 2019

Cancelaria Prefectului judeţul Bihor

 

INFORMAREprivind securitatea documentelor de identitate la nivelul U.E. 

INFORMAREprivind securitatea documentelor de identitate la nivelul U.E. Astăzi, 06.06.2019,

Astăzi, 06.06.2019, Consiliul a adoptat un regulament care va asigura faptul că buletinele de identitate ale cetățenilor UE și documentele de ședere eliberate cetățenilor UE și membrilor familiilor acestora din afara UE sunt mai sigure.

Noile norme vor îmbunătăți securitatea cărților de identitate introducând standarde minime atât pentru informațiile conținute în acestea, cât și pentru funcțiile de securitate comune tuturor statelor membre care emit astfel de documente.

Conform noilor reguli, buletinele de identitate vor trebui să fie produse într-un format de card de credit uniform (ID-1), să includă o zonă care poate fi citită de aparatul de scanat și să respecte standardele minime de securitate stabilite de ICAO (Organizația Aviației Civile Internaționale). De asemenea, va trebui să includă o fotografie și două amprente ale deținătorului de card, stocate într-un format digital, pe un cip fără contact. Cardurile de identitate vor indica codul de țară al statului membru care le eliberează, în interiorul unui drapel al UE.

Cardurile de identitate vor avea o perioadă minimă de valabilitate de 5 ani și o perioadă maximă de valabilitate de 10 ani. Statele membre pot emite cărți de identitate cu o valabilitate mai mare pentru persoanele cu vârsta de 70 de ani și peste.  Noile norme vor intra în vigoare la 2 ani de la adoptare, ceea ce înseamnă că până la acea dată toate noile documente trebuie să îndeplinească noile criterii. Informațiile colectate pe cardurile de identitate nu cad în mâinile greșite. În special, autoritățile naționale vor trebui să asigure securitatea chipului fără contact și a datelor stocate în acesta, astfel încât acesta să nu poată fi fraudat sau accesat fără permisiune.