Codul etic / deontologic / de conduită

Linia verde anticorupţie a M.A.I. are două componente:

– un telefon direct – 0800.806.806

– o căsuţă vocală care preia solicitarea venită din Call Center  – În cazul în care linia telefonică este ocupată.

Programul de lucru este permanent.

Documente care stau la baza activității de prevenire a corupției:

  • Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
  • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea   activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

Ordinul prefectului nr. 175 din 21.06.2022 privind Codul de conduită la nivelul Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)

Anexa nr. 1 – Codul de conduită a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)
Anexa nr. 2 – Codul de conduită a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)