Serviciile Publice Comunitare de Pașapoarte ( SPCP)

Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte ( SPCP) din cadrul Instituției Prefectului Județul Bihor este situat pe strada Dunărea nr. 2, Oradea

MĂSURI LUATE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE ÎN VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII SARS-COV-2

Direcția Generală de Pașapoarte informează că, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17.03.2020,cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației actuale, activitățile specifice pe linie de pașapoarte se vor desfășura astfel:

-Activitatea de preluare a cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare se va realiza numai pentru persoanele care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua cel mult în 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor on-line.

-Programările on-line vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro. Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

-În ceea ce privește programarea on-line pentru depunerea cererilor la punctele de lucru mobile, recomandăm cetățenilor să verifice în prealabil programul de lucru de pe site-ul Instituției Prefectului.

-Transmiterea pașaportului simplu electronic la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea, prin serviciul de curierat, se va face exclusiv în baza unei solicitări adresate prin e-mail/poștă de către titular, respectiv persoana care a fomulat cererea/ părintele/reprezentantul legal în cazulminorilor cu vârsta sub 14 ani(cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA). Aceasta trebuie să conțină datele pentru identificarea documentului sau a titularului, precum și datele de livrare (domiciliul sau reşedinţa titularului ori ale persoanei care a formulat cerereași numărul de telefon).

-Primirea cererilor privind exercitarea dreptului la liberă circulațieîn străinătate/istoric pașapoarte/ scutire taxe vamale, precum și furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple și eliberarea adeverințelor/comunicărilor corespunzătoare, se va face exclusiv prin corespondență poștală sau electronică, numai pentru persoanele care prezintă documente care justifică urgența solicitării.

-Activitatea de primire în audiență, atât la sediul Direcției Generale de Pașapoarte, cât și la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, este suspendată.

 

Program [suspendat] :

Primire/Eliberare acte:
Luni/Marți/Miercuri/Vineri: 08:30-16:30
Joi: 8.30 – 18.30
Pentru evitarea aglomerației recomandăm programarea online (www.epasapoarte.ro)
Contact:
Telefon: +4 0259.403.338
Fax: +4 0259 415 138
E-mail: pasapoarte@prefecturabihor.ro