Serviciile Publice Comunitare de Pașapoarte ( SPCP)

Legislație
Adresa și Programul de lucru
Eliberarea pașaportului
Programare online
Alte informații utile


Formulare Tip – Modele de documente privind serviciile puse la dispoziție de instituție

Sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte (SPCP) din cadrul Instituției Prefectului Județului Bihor este situat pe strada Dunărea nr. 2, Oradea.

Pentru o informare corectă, vă invităm să vă documentați doar din surse oficiale.

În acest sens, vă rugăm să accesați doar site-urile de mai jos:

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Transmiterea pașaportului simplu electronic la adresa de domiciliu/reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea, prin serviciul de curierat, se va face exclusiv în baza unei solicitări adresate în momentul depunerii cererii, sau ulterior depunerii cererii prin intermediul poștei electronice, de către titular, respectiv persoana care a formulat cererea /părintele/reprezentantul legal în cazul  minorilor cu vârsta sub 14 ani (cheltuieli de expediţie 11,30 lei inclusiv TVA).

Detalii privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (aici)