Protecţia datelor cu caracter personal

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL:

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR

Str. Parcul Traian nr.5, Oradea, județul Bihor, cod.poștal 410033, tel.0259-467800, fax.0259-411550

RESPONSABILI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

 • Instituţia Prefectului Județul Bihor

– responsabil cu protecția datelor, cu excepția celor două servicii publice comunitare: Mircea Lucian MOLDOVAN, consilier pentru afaceri europene, Tel: 0259-418028, Fax: 0259-411550, e-mail: rpd@prefecturabihor.ro

 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bihor

– responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul serviciului- Marcel MENȚEA, Tel. 0259-403252, 0259-403348, e-mail: inmatriculari.permise@prefecturabihor.ro

 • Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bihor

– responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul serviciului Doru SĂRMAȘAN, Tel. 0259-403344, e-mail: pasapoarte@prefecturabihor.ro

 1. Ghidul (Regulamentul 679/2016/EU) pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Bihor este disponibil aici.
 2. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Instituției Prefectului jud. Bihor (aici)
 3. Nota de informare apostila este disponibilă aici. (format editabil aici)
 4. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici. (format editabil aici)
 5. Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici. (format editabil aici)
 6. Nota de informare clasare petiții este disponibilă aici (format editabil aici)
 7. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici. (format editabil aici)
 8. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici. (format editabil aici)
 9. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici. (format editabil aici)
 10. Cererea pentru alte cazuri aici. (format editabil aici)
 11. OP110/2022 privind constituirea Comisiei pentru implementarea Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016/UE și nominalizarea Responsabililor cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (aici)

Acces către Autoritatea Naţională de Supraveghere A Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aici.