Protecţia datelor cu caracter personal

 1. Ghidul (Regulamentul 679/2016/EU) pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Bihor este disponibil aici.
 2. Nota de informare apostila este disponibilă aici.
 3. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
 4. Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici.
 5. Nota de informare liste președinți și locțiitori este disponibilă aici.
 6. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
 7. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici.
 8. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.
 9. Cererea pentru alte cazuri aici.
 10. OP310/2020 cu nominalizarea Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal conform Regulamentului 679/2016/EU (aici)
 11. OP 311/2020 privind elaborarea ROF a Comisiei pentru implementarea Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (UE) (aici).
 12. Prelucrarea datelor personale privind starea de sănătate (comunicat în contextul CORONAVIRUS) (aici)

Acces către Autoritatea Naţională de Supraveghere A Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aici.