Situația drepturilor salariale

Conform art. V din OUG nr. 1/2020, ordonatorii de credite din MAI sunt exceptați de la publicarea informațiilor reglementate de art. 33 al Legii-cadru nr. 153/2017, actualizată.
Situația salarială: martie 2024 (aici)