Modalități de contestare

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public, poate formula, în termen de 30 zile de la expirarea termenului prevăzut de Legea nr.544/2001, Art. 7, plângere la instanţa de contencios administrativ în raza teritorială a domiciliului său, sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, în condiţiile Art. 22 din Legea nr.544/2001 si ale Legii 52/2003.

Persoană responsabila cu difuzarea informatiile publice: – Hus Alexandra – consilier

– tel: 0295-434746

Model reclamatie administrativa 1 Legea 544 din 2001 (aici)

Model reclamatie administrativa 2 Legea 544 din 2001 (aici)