Situații de urgență

Informații despre COVID-19 în județul Bihor

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 8/2023 privind aprobarea eratei și a Raportului de sinteză al Sistemului de Gospodărire a Apelor nr.6261/27.12.2023 prin care se modifică Raportul de sinteză al Sistemului de Gospodărire a Apelor nr. 6241/22.12.2023 (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 7/2023 privind aprobarea Rapoartelor de sinteză ale Sistemului de Gospodărire a Apelor (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 6/2023 privind aprobarea Raportului de sinteză al Sistemului de Gospodărire a Apelor (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 5/2023 privind aprobarea Raportului de sinteză al Sistemului de Gospodărire a Apelor (aici) și Raportul de sinteză privind producerea de fenomene meteorologice periculoase din județul Bihor, în data de 25.07.2023 (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 4/2023 privind punerea în aplicare a Planului de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației în cursul anul 2023 cu Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 3/2023 privind stabilirea unor măsuri în vederea gestionării situațiilor de urgență generate de schimbările climatice (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 2/2023 privind actualizarea listei cu spațiile destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 1/2023 privind aprobarea Raportului de evaluare a activității desfășurate de către CJSU Bihor în anul 2022 și a Rapoartelor de sinteză ale Sistemului de Gospodărire a Apelor (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 21/2022 privind actualizarea listei spațiilor destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 20/2022 privind actualizarea listei spațiilor destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 19/2022 privind aprobarea Planului de măsuri pentru aducerea în stare de operativitate a adăposturilor de protecție civilă publice de pe teritoriul județului Bihor (aici) și Anexa (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 18/2022 privind aprobarea  Rapoartelor de sinteză ale Sistemului de Gospodărire a Apelor (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 17/2022 privind aprobarea  Rapoartelor de sinteză ale Sistemului de Gospodărire a Apelor (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 16/2022 privind aprobarea Raportului de sinteză al Sistemului de Gospodărire a Apelor (aici).
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 15/2022 privind actualizarea listei spațiilor destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 14/2022 privind privind punerea în aplicare a Planului de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației în cursul anului 2022 (aici) și Anexa 1 (aici), Anexa 2 (aici), Anexa 3 (aici), Anexa 4 (aici)

Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 13/2022 privind actualizarea listei spațiilor destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 12/2022 pprivind actualizarea listei cu spațiile destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 11/2022 privind aprobarea spațiului pentru funcționarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Bihor (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 10/2022
 privind actualizarea listei spațiilor destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 9/2022 privind actualizarea listei spațiilor destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 8/2022 privind actualizarea listei spațiilor destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 7/2022 privind Centrul de Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor (aici) cu Regulamentul de Organizare și Funcționare (aici) și Schiță (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 6/2022 privind actualizarea listei spațiilor destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) cu Anexa 1 (aici) și Anexa 2 (aici)
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor nr. 5/2022 privind aprobarea listei spațiilor destinate cazării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr. 3/2022 privind aprobarea Listelor principalelor obiective de investiții necesare a se executa în regim de urgență pe raza județului Bihor, în vederea prevenirii unor eventuale pagube localităților riverane cursurilor de apă (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr. 2/2022 privind aprobarea Rapoartelor de sinteză ale Sistemului de Gospodărire a Apelor (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr. 1/2022 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 34 din 06 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.74/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1090 din 07 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.73/2021 privind propunerea ridicării carantinei pentru comuna Țețchea, sat Telechiu, din județul Bihor (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.72/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.71/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1090 din 07 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.70/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.69/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1090 din 07 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.68/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.67/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1090 din 07 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.66/2021 pentru stabilirea unor măsuri și responsabilități în aplicarea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 7674 din 07.10.2021 privind instituirea carantinei zonale la nivelul localităţii Telechiu, comuna Țețchea, județul Bihor (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.65/2021 privind propunerea instituirii carantinei în localitatea Telechiu, comuna Țeţchea din județul Bihor (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.64/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.63/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1050 din 02 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.62/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 04.10.2021 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.61/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1015 din 23 septembrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.60/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 27.09.2021 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.59/2021 privind aprobarea unor măsuri necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu coronavirusul COVID-19 în Județul Bihor (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.58/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 990 din 17 septembrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.57/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 13.09.2021 (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.55/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 14.06.2021 (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.54/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii Guvernului nr.637/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.53 privind aprobarea Listei principalelor obiective de investiții necesare a se executa în regim de urgență pe raza județului Bihor, în vederea prevenirii unor eventuale pagube localităților riverane cursurilor de apă (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.52/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 07.06.2021 (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.51/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 531/2021, actualizată și republicată la data de 04.06.2021- privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.50/2021 privind aprobarea Rapoartelor de sinteză ale Sistemului de Gospodărire a Apelor (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.49/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 550/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.48/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 31.05.2021 (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.47/2021 privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare din județul Bihor în cadrul campaniei de vaccinare demarată la nivel național în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.46/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 24.05.2021 (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.45/21.05.2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 550/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.44/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii Guvernului nr.550/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.43/2021 privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare din județul Bihor în cadrul campaniei de vaccinare demarată la nivel național în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID -19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.42/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 14.05.2021 (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.41/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.40/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.39/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.38/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 10.05.202 (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.37/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 05.05.2021 (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.36/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.35/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.34/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.33/2021 privind punerea în siguranță a drumurilor publice afectate de alunecări de teren (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.32/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.31/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.30/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.29/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.28/2021 (aici) privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 27.03.2021 și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.27/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârea nr. 348/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.26/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 293 din 11 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.25/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 19.03.2021 (aici) și Anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.24/2021 privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare din județul Bihor în cadrul campaniei de vaccinare demarată la nivel național în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.23/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 293 din 11 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.22/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 11.03.2021 (aici) și anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.21/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.20/2021 privind aprobarea scenariilor de funcționare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 05.03.2021 (aici) și anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.19/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr.35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.18/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 26.02.2021 (aici) și anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.17/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.16/2021 privind aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 19.02.2021 (aici) și anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.15/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr. 14/2021 privind  aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 12.02.2021 (aici) și anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.13/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 35 din 10 ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.12/2021 privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare din județul Bihor în cadrul campaniei de vaccinare demarată la nivel național în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.11/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr. 10/2021 privind  aprobarea scenariilor de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar din Județul Bihor începând cu data de 05.02.2021 (aici) și anexa (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr. 9/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.8/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.7/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr.3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.6/2021 privind actualizarea listei spațiilor de cazare special desemnate pentru asigurarea carantinei din județul Bihor în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.5/2021 privind punerea în funcțiune a stațiilor de pompare ale ANIF – Filiala Teritorială a ÎF Bihor (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.4/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr.3/12.01.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.3/2021 privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare din județul Bihor în cadrul campaniei de vaccinare demarată la nivel național în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID -19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr.2/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr.1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bihor nr. 1/2021 privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (aici)

 

 

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Regulamentul privind organizarea CJSU

Ordinul Prefectului 278/2023 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Bihor, cu anexele 1 (aici) și 2 (aici)

Ordinul Prefectului 279/2023 privind actualizarea membrilor Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) la nivelul jud. Bihor și anexa (aici)

Temeiul legal:

  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă și HOTĂRÂREA   Nr. 1491 din  9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

 Principalele atribuţii :

  • informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
  • evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
  • declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;
  • analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
  • informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;
  • îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.
Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.