Comunicate de presă

Comunicate de presă ale Prefecturii Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ privind rezultatele la nivelul județului Bihor a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6-7 Octombrie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

privind rezultatele la nivelul județului Bihor

a referendumului național pentru

revizuirea Constituției din 6-7 Octombrie 2018

În județul Bihor au fost amenajate 650 de secții de votare. Conform rezultatelor procesului verbal al Biroului electoral de circumscripție județul Bihor, vă comunicăm următoarele date:

 1. Nr. persoane înscrise în lista pentru referendum 503.123

 2. Nr. participanți 145.488

 3. Nr. buletine de vot primite pentru a fi întrebuințate 552.979

 4. Nr. buletine vot rămase neîntrebuințate 407.491

 5. Nr. voturilor valabil exprimate la răspunsul “DA” 137.455

 6. Nr. voturilor valabil exprimate la răspunsul “NU” 6.317

 7. Nr. voturilor nule 1.715

Cancelaria Prefectului județul Bihor

04.10.2018

COMUNICAT DE PRESĂ privind vizita oficială a Excelenței Sale, domnul Karol Mistrik, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în România

COMUNICAT DE PRESĂ

13.09. 2018

privind vizita oficială a Excelenței Sale, domnul Karol Mistrik, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în România

 

În data de 13 septembrie 2018, ora 12:30, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor a avut loc o întrevedere între domnul Ioan MIHAIU, Prefectul judeţului Bihor și domnul Karol Mistrik – Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Slovace în România.

Delegaţia română a avut în componența sa pe domnul Ioan MIHAIU – Prefectul judeţului Bihor, respectiv pe domnul Pásztor Sándor – Preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor. Excelenţa Sa a fost însoţit de domnul Miroslav Iabloncsik, Consul general onorific şi domnul Adrian Merka, fost deputat în Parlamentul României.

Vizita Excelenței Sale, domnul Karol Mistrik, la o săptămână după vizita Premierului Slovaciei în Romania, a avut scopul de a cunoaște reprezentanții administrației locale și de a discuta despre posibilitatea închegării unor colaborări bilaterale între cele două state. S-au primit aprecieri privind interesul județului nostru pentru respectarea și dezvoltarea elementelor de cultură slovacă în comunitatea bihoreană care se bucură de peste 8000 slovaci în județul Bihor.

De asemenea, Excelența Sa și-a exprimat aprecierile pentru modul în care autoritățile locale, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, respectiv primării, fac front comun pentru soluționarea cu celeritate a problemelor și necesităților minorităților din județul Bihor.

În cadrul vizitei, membrii delegației județului nostru au prezentat avantajele competitive ale județului Bihor din punct de vedere economic, cu accent pe dezvoltarea parcurilor industriale și a infrastructurii, atât aeroportuare cât și rutiere, domenii care în această perioadă beneficiază de atenția administrațiilor locale prin investiții consistente din resurse financiare europene și guvernamentale.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 13.09. 2018

 

COMUNICAT DE PRESĂ – privind Campania Națională “Informare acasă! Siguranță în lume!”

COMUNICAT DE PRESĂ

22 august 2018

privind Campania Națională “Informare acasă! Siguranță în lume!”

Astăzi, 22 august 2018, Sala mare a Instituției Prefectului jud. Bihor a găzduit un eveniment din cadrul Campaniei Naționale „Informare acasă! Siguranță în lume!” organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, campanie care vine să sprijine nevoia de informare a emigranților români în ceea ce privește drepturile pe care aceștia le au în statele membre ale Uniunii Europene.

La eveniment au participat Prefectul jud. Bihor – Ioan Mihaiu, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni – Lilla Debelka, Consulul general al României la Gyula – Florin Vasiloni, Vicepreședintele Consiliul Județean Bihor – Ioan Mang, Directorul executiv AJOFM Bihor – Csaba Békési, Inspectorul Șef Adjunct – Nicolae Hoduț, Adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – comisar șef de poliție Adrian Bucur, Inspectorul Șef Adjunct al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea – Cristian Bogdan, senatorul Florian Bodog, deputatul Gheorghe Bogdan, deputatul Ioan Roman, deputatul Dumitru Gherman, coordonatorul centrului Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Dorina Mărcuț și vicepreședintele Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – Ioan Mintaș.

Integrarea imigranților români constituie o importantă provocare atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru România, care trebuie să ofere o informare eficientă pentru o bună gestionare a fenomenului imigrației.

În acest sens, este pentru prima dată când toate ministerele cu competențe în problematica românilor aflați în străinătate s-au reunit într-o campanie comună ce vizează în mod esențial informarea cetățenilor români cu privire la potențialele riscuri la care se supun în momentul în care iau decizia de a lucra peste hotare fără a avea un contract de muncă legal, fără a cunoaște limba statului de rezidență, fără a ști care le sunt drepturile, libertățile, dar și responsabilitățile în calitate de cetățeni europeni.

 

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina oficială a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni: www.mprp.gov.ro

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

22 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 21 august 2018 – Reglementare din punct de vedere juridic a dreptului de proprietate

COMUNICAT DE PRESĂ

21 august 2018

 

În atenția persoanelor care doresc să își reglementeze din punct de vedere juridic dreptul de proprietate cu privire la imobilele terenuri cooperativizate, terenuri din zone necooperativizate sau cele trecute în proprietatea Statului Român pe care le dețin in folosință.

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 679 din 6 august 2018, a fost publicată Legea nr. 231/2018, pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; astfel, de la data de 9 august 2018 sunt aplicabile noile modificări aduse acestei legi.

Dorim să vă atragem atenția asupra câtorva modificări importante și anume:

 1. La articolul 24, se introduce un nou alineat, alineatul 3, potrivit căruia:

”Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii (este necesară îndeplinirea tuturor celor patru condiții, nu doar a uneia, a două sau trei dintre condiții):

 1. a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
 2. b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
 3. c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
 4. d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor.”

 1. La articolul 27, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:

„(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

 1. a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
 2. b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
 3. c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”

 1. 3. O reglementare deosebit de importantă adusă de Legea nr. 231/2018 este cea cu privire la instituirea unui termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii (9 august 2018), în care, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot formula cereri în vederea constituirii/reconstituirii dreptului de proprietate. Cererile vor fi depuse la primăriile pe raza carora sunt situate terenurile

Orice alte cereri depuse după împlinirea termenului menționat mai sus vor fi respinse ca fiind lovite de tardivitate.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

21 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ – Prevenirea extinderii Pestei Porcine Africane (PPA)

COMUNICAT DE PRESĂ

14 august 2018

privind prevenirea extinderii Pestei Porcine Africane (PPA)

 

Din totalul celor 26 focare de Pesta Porcină Africană declarate la nivelul județului Bihor, 18 dintre acestea sunt în localitățile Abrămuț, Albiș și Olosig: Abrămuț – 3 focare confirmate, din care ultimul în 08.08.2018; Albiș – 4 focare confirmate din care ultimul în 08.08.2018; Olosig – 11 focare confirmate în 08.08.2018 din care ultimul reconfirmat în 13.08.2018.

Astfel, a fost supusă de urgență deciziei Centrului Local de Combatere a Bolilor Bihor din data de 08.08.2018 luarea măsurii uciderii tuturor efectivelor de suine din gospodăriile individuale/ferme din cele 3 localități sus-menționate, ca măsură preventivă pentru răspândirea virusului PPA.

Ca urmare a evoluției și răspândirii epizootiei în județul Bihor, Pesta Porcină Africană fiind un virus mult mai puternic și mai stabil în mediu decât Pesta Porcină clasică, a fost nevoie de adoptarea măsurilor adecvate gradului mare de risc.

Facem apel la toți cetățenii din localitățile afectate să înțeleagă măsurile dispuse de autorități și să le conștientizeze ca fiind necesare în contextul eradicării virusului.

Sacrificarea individuală a porcilor din gospodării nu vine în sprijinul eradicarii PPA deoarece în carnea sărată şi afumată virusul rezistă 3-6 luni iar în cea congelată până la 5 ani. Cu toții ne dorim stârpirea virusului într-un termen cât mai optim, or sacrificarea porcilor de către proprietari în vederea evitării măsurii uciderii preventive prelungește prezența virusului pe teritoriul județului nostru. În acest sens, vă asigurăm că toate măsurile propuse de specialiștii Centrului Local de Combatere a Bolilor sunt menite a stârpi complet virusul PPA de pe teritoriul județului nostru.

TOȚI proprietarii ai căror animale au fost ucise vor beneficia de despăgubirile legale, în conformitate cu HG nr. 484/2018 de modificare a HG nr. 1214/2009.

Pesta Porcină Africană NU afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, virusul având însă impact la nivel social din punct de vedere economic.

NU există tratament sau vaccinare contra Pestei Porcine Africane.

 

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

14 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ privind reluarea activității Serviciului de Înmatriculări în sediul de pe str. Republicii nr. 24

COMUNICAT DE PRESĂ

privind reluarea activității Serviciului de Înmatriculări

în sediul de pe str. Republicii nr. 24

La începutul lunii martie vă anunțam că Serviciul Public Comunitar de Înmatriculare a Vehiculelor Oradea va fi nevoit să își desfășoare activitatea în sediul situat pe str. Dunărea, nr. 2, Oradea (sediul pentru emiterea permiselor auto), până la finalizarea lucrărilor de reparație și modernizare efectuate la sediul de pe str. Republicii.

Astăzi, vă aducem la cunoștință faptul că începând de luni, 06.08.2018, ne vom relua activitatea de pe str. Republicii nr. 24,  într-un sediu complet renovat și modernizat.

Vă rugăm așadar să ajutați la diseminarea acestei informații, pentru a putea fi cunoscută de toți beneficiarii serviciilor noastre cu care urmează să interacționăm în zilele următoare.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 02 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ 31 Iulie 2018 privind evoluția Pestei Porcine Africane (PPA)

Institutia Prefectului judetului Bihor

                                              

                       

COMUNICAT DE PRESĂ

31 Iulie 2018

privind evoluția Pestei Porcine Africane (PPA)

 

În cadrul întâlnirii de lucru a Unității Locale de Decizie, desfășurată azi, la sediul Instituției Prefectului județul Bihor, a fost prezentată situația epidemiologică din județul Bihor referitoare la evoluția pestei porcine africane în cele 8 localități cu 20 focare.

În urma acestei întâlniri, vă informăm că pe lângă măsurile întreprinse, Unitatea Locală de Decizie a adoptat în unanimitate sistarea pe o perioadă de 3 săptămâni a exploatării lemnului din domeniul de vânătoare WILD BOARD, Balc.

Cu această ocazie reamintim programul de măsuri preventive și de control cu privire la combaterea pestei porcine:

 • să nu intrați în adăposturile unde creşteţi porcii, cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă. Este recomandată dezinfecţia la intrarea în adăpost;
 • creşteţi porcii doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici;
 • hrănirea animalelor doar cu furaje sigure, specifice speciei, cu origine cunoscută fiind interzisă hrănirea porcilor cu resturi alimentare rezultate în gospodăria proprie sau provenite de la unitățile de alimentație publică;
 • nu scoateţi scroafele sau vierii din exploataţie, în scopul montei cu animale din altă exploataţie;
 • nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
 • nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi;
 • asigurarea condițiilor de biosecuritate în toate exploatațiile de porcine (gospodării și ferme comerciale), cu interzicerea accesului la animale cu statut necunoscut, respectiv menținerea animalelor doar în adăposturi, fiind interzisă scoaterea acestora pe pășuni.

Menționăm că Pesta Porcină Africană NU afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social, din punct de vedere economic.

NU există tratament sau vaccinare contra Pestei Porcine Africane. Toate animalele suspecte trebuie ucise şi neutralizate, conform legislaţiei în vigoare, iar proprietarii, ai căror porci sunt identificați în Sistemul Național de Înregistrare și Identificare a Animalelor, vor fi despăgubiţi de către stat, la preţul de piaţă al animalelor.

Cu deosebită consideraţie,

 

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 31 iulie 2018

Scrisoare de mulțumire pentru implicare civica

Scrisoare de mulțumire

19 iulie 2018

 

 

        În urma apelului la implicare civică, lansat de Instituția Prefectului Județul Bihor, foarte mulți bihoreni, instituții publice și firme din județul Bihor s-au mobilizat venind în ajutorul celor afectați de calamități, contribuind cu alimente neperisabile și produse de igienă personală.

       Dorim să mulțumim pe această cale tuturor celor care au dat curs apelului lansat. Apreciem faptul că nu au rămas indiferenți față de acești oameni care au avut nevoie de sprijinul nostru.

          Vă mulțumim încă o dată și vă asigurăm de întreaga noastră recunoștință.

          Cu deosebită consideraţie,

 

 

 

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 19 iulie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ privind aprobarea proiectelor care marchează Centenarul în județul Bihor

COMUNICAT DE PRESĂ

12.07.2018

privind aprobarea proiectelor care marchează Centenarul în județul Bihor

 

               Comitetul Interministerial pentru Centenar a aprobat vineri, 6 iulie 2018, 350 de proiecte/ manifestări/ acțiuni, cu o valoare totală de 50.055.165 lei, dintre care 86 ale autorităților și instituțiilor publice centrale, în sumă totală de 16.896.865 lei și 264 ale unităților administrativ-teritoriale, cu o valoare totală de 33.158.300 lei.

Cu această ocazie, pentru județul Bihor s-au aprobat următoarele proiecte:

 1. Tip proiect: Editarea de cărți, albume, hărți, emisiuni filatelice și altele asemenea

Nume proiect: „Cântecele Unirii” – tipărire broșură cu cele mai cunoscute cântece legate de Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

Beneficiar/Organizator: Direcția Județeană pentru Cultură Bihor

Anvergură: națională

Suma solicitată: 20000 lei

 

 1. Tip proiect: Monument de for public

Nume proiect: Amplasarea și dezvelirea statuii ecvestre a Regelui Ferdinand în municipiul Oradea

Beneficiar/Organizator: Primăria municipiului Oradea – Județul Bihor

Loc desfășurare: municipiul Oradea

Anvergură: regională

Suma solicitată: 450000 lei

 

 1. Tip proiect: Conferințe, congrese, simpozioane interne și internaționale

Nume proiect: Conferința științifică internațională în legătură cu importanța Declarației de Autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918

Beneficiar/Organizator: Universitatea din Oradea – Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Loc desfășurare: municipiul Oradea

Anvergură: internațională

Suma solicitată: 40000 lei

 

 1. Tip proiect: Expoziții, târguri

Nume proiect: Bihorul ”… la spargerea lumii”

Beneficiar/Organizator:  Consiliul Județean Bihor – Muzeul Țării Crișurilor – Județul Bihor

Loc desfășurare: Muzeul Țării Crișurilor

Anvergură: regională

Suma solicitată: 60000 lei

               Reamintim că încă din luna martie a.c. s-a aprobat proiectul “Amplasarea și dezvelirea bustului geografului francez Emmanuel de Martone într-un scuar central din municipiul Oradea”, proiect de anvergură națională, finanțat cu 150000 lei, având ca beneficiar Direcția Județeană pentru Cultură Bihor.

              Documentațiile solicitate de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în vederea evaluării și aprobării proiectelor propuse au fost întocmite de către Direcția Județeană pentru Cultură Bihor.

                 Comitetul Interministerial pentru Centenar urmează să se întrunească și în următoarele luni în vederea aprobării și a altor documentații depuse sau care urmează să fie depuse în vederea validării și finanțării.

 

Cu deosebită consideraţie,

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Oradea, 12 iulie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ privind Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

COMUNICAT DE PRESĂ

12 Iulie 2018

privind Serviciul Public Comunitar pentru  Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

Având în vedere că suntem în plin sezon estival, pentru a evita aglomeraţia de la ghişeele de preluare cereri pentru eliberarea documentelor de călătorie, facem apel la persoanele care doresc să solicite astfel de documente, să se programeze on-line pe site-ul www.epasapoarte.ro, accesând judeţul Bihor. Persoanele care nu au posibilitatea să facă o rezervare on-line pot obține o programare pentru ziua în curs, în baza unui număr de ordine obținut de la ghișeul de eliberări al Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.

În ambele situații, cetățenii se vor prezenta la ora programată, cu documentele prevăzute de lege și dovada achitării taxei aferente.

Vă rugăm să luaţi în considerare schimbările legislative ce vor intra în vigoare din data de 20.07.2018, şi anume:

 • paşapoartele temporare vor fi eliberate în termen de cel mult 3 zile doar în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic (fiind necesară prezentarea documentelor care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate), rămânând valabile şi celelalte situaţii prevăzute de lege în prezent (călătoria în state aflate în stare de beligeranţă, când paşaportul a fost depus pentru obţinerea unor vize şi când în paşaport nu mai există file disponibile pentru aplicarea vizelor). În celelalte situaţii paşaportul simplu temporar va fi eliberat în termen de 14 zile calendaristice;
 • paşapoartele simple electronice vor fi eliberate cu o valabilitate de 10 ani numai pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Termenele de valabilitate rămân de 3 ani pentru minorii sub 12 ani şi de 5 ani pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 12 si 18 ani.

 

Totodată, informăm cetăţenii că paşapoartele simple electronice pot fi trimise la adresa de domiciliu, prin poşta română, la solicitarea scrisă a acestora, serviciile de curierat fiind suportate de către solicitanţi. Această măsură vine în întâmpinarea cetăţenilor, pentru evitarea aglomerației.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Oradea, 12 iulie 2018                                                                                     

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor