Comunicat de presă 03.02.2022 – privind situația izlazurilor comunale din județul Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea solicită primarilor din Bihor să finalizeze demersul de trecere a pășunilor în proprietatea unităților administrativ-teritoriale până la finalul acestui an.

Instituția Prefectului Județul Bihor a emis o circulară în atenția unităților administrativ-teritoriale (UAT) din județ în care solicită situația izlazurile comunale în vederea clarificării situației juridice și a trecerii acestora în proprietatea privată a UAT-urilor.

Demersul de trecere în proprietate este inițiat la nivel local de Comisiile locale pentru aplicarea legilor fondului funciar și, în urma reconstituirii izlazurilor comunale, se va emite un ordin de prefect prin care suprafețele respective devin proprietatea UAT.

Până în prezent, din cele 101 administrații locale de la nivelul județului Bihor doar 45 au procedat la reconstituirea izlazurilor comunale în favoarea unității administrativ-teritoriale.

În perioada următoare vor apărea oportunități de proiecte datorate noului ciclu de finanțare european 2021-2027. Toate resursele primăriilor trebuie să fie pregătite, pentru a oferi șanse cât mai mari de atragere a finanțărilor”, a precizat prefectul Dumitru Țiplea.

 

Cancelaria Prefectului                                                                                        Oradea, 03.02.2022

Județul Bihor