Comunicat de presă 03.03.2021 – privind demersuri de sprijinire pentru împădurirea terenurilor degradate din Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea continuă demersurile de sprijinire pentru împădurirea terenurilor degradate din județul Bihor.

Luni, 1 martie, prefectul a emis Ordinul nr. 142/2021 privind actualizarea comisiilor municipale, orășenești și comunale care au scopul de a identifica, delimita și constitui în perimetre de ameliorare terenurile neproductive, care pot fi ameliorate prin împădurire. Comisiile sunt constituite la nivelul celor 101 UAT-uri de la nivelul județului Bihor și sunt formate din reprezentanți ai administrației locale și ai instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Menționăm că Guvernul României oferă sprijin financiar pentru crearea de suprafețe împădurite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), respectiv:

– Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă submăsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”;

– Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”.

Ambele programe pot fi accesate pe site-ul Agenției de Plăți și Interventie pentru Agricultură, http://www.apia.org.ro  la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR.

„Împădurirea Bihorului este necesară, atât pentru a ne proteja în viitorul imediat de calamități precum inundațiile de anul trecut, cât și pentru a lăsa în urmă copiilor noștri un mediu sănătos. Încurajez atât primăriile, cât și persoanele fizice și juridice să acceseze aceste programe, pentru a reface patrimoniul forestier al județului. Prin Serviciul de Coordonare Instituțională oferim tuturor celor care au nevoie îndrumare în depunerea proiectelor”, a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Cancelaria Prefectului                                                                                           Oradea, 03.03.2021

Județul Bihor