Comunicat de presă 03.07.2020 – privind Recensământul Populației și Locuințelor din 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

 Instituția Prefectului – Județul Bihor a început pregătirile pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 2021. În acest sens, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, a fost transmisă la nivel național componența comisiilor locale de recensământ aferente celor 101 unități administrativ-teritoriale din județul Bihor, responsabile cu procesul de recensământ în teritoriu. Conform metodologiei, cetăţenii români îşi vor putea completa online formularele de recenzare, urmând ca cei care nu au făcut acest lucru să fie recenzaţi după modelul clasic, prin interviuri faţă în faţă. 

România, ca stat membru al Uniunii Europene și în conformitate cu prevederile agreate la nivel european, va efectua Recensământul Populației și Locuințelor în anul 2021. Recensământul este o cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de indicatori privind numărul și distribuția teritorială a populației rezidente, a structurii demografice și socio-economice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul locativ, condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se situează locuințele.

Conform OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, fac obiectul recenzării:

 1. a) persoanele cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie, cu reședința obișnuită în România;
 2. b) persoanele cu cetățenie română, cu domiciliul în România, dar cu reședința în altă țară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;
 3. c) persoanele cu cetățenie română care sunt membri ai personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, membrii forțelor armate naționale staționate în restul lumii, personalul național al bazelor științifice naționale stabilite în afara teritoriului geografic al țării, persoanele de cetățenie română care sunt membri ai echipajelor navelor de pescuit, altor nave, aeronave și platforme plutitoare operând parțial sau în întregime în afara teritoriului economic;
 4. d) gospodăriile și nucleele familiale;
 5. e) clădirile de locuit;
 6. f) clădirile cu altă destinație decât cea de locuit, dacă există cel puțin o locuință în acestea;
 7. g) locuințele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;
 8. h) spațiile colective de locuit.

Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2021 are ca moment de referință ora „0” din 1 mai 2021 și se desfășoară după următoarele etape:

 1. În anul 2020 și perioada ianuarie – august 2021, se realizează construirea bazei de date, cu date pentru clădiri și locuințe.
 2. În perioada iulie – noiembrie 2021 se desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei și locuințelor. Identificarea persoanelor se realizează pe baza codului numeric personal.
 3. În perioada august – septembrie 2021 se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale și a celor referitoare la gospodării, locuințe și clădiri, respectiv auto-recenzarea on-line. Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România trebuie să se autorecenzeze accesând pe internet propriul formular individual „P”, completat deja parțial cu anumite date obţinute prin colectarea indirectă, pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole.
 4. În perioada octombrie – noiembrie 2021 se realizează în teren colectarea prin interviu față-în-față, asistată de calculator, a înregistrărilor individuale, pentru acele persoane, clădiri și locuințe pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.
 5. În perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022 se realizează asigurarea completitudinii înregistrărilor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuințele și clădirile.
 6. În perioada februarie 2022 – martie 2024 se realizează controlul, validarea, procesarea şi diseminarea datelor colectate.

Prefectul Dumitru Țiplea precizează că „digitalizarea procesului de recensământ este un demers firesc și necesar. Privim acest proces ca pe un parteneriat bazat pe responsabilitate, în care calitatea, acuratețea și corectitudinea datelor furnizate de cetățeni vor contribui la dezvoltarea de politici guvernamentale în domeniul economic și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană, pentru cercetare și pentru mediul de afaceri, pentru următorii 10 ani, indiferent de perioadele electorale.”

Reamintim că ultimul recensământ al populației și locuințelor din România s-a desfășurat în anul 2011.

 

 Cancelaria Prefectului                                                                                     03.07.2020

Județul Bihor