Comunicat de presă 03.09.2021- privind verificarea construcțiilor amplasate în zone inundabile

Instituția Prefectului Județul Bihor continuă demersurile de limitare a pagubelor materiale și a pierderilor de vieți omenești produse de inundații la nivelul județului Bihor.

Comisia mixtă constituită prin ordinul prefectului Dumitru Țiplea a demarat, la jumătatea lunii august, verificări în teren privind situația construcțiilor amplasate în zonele inundabile din județul Bihor. Comisia este alcătuită din reprezentanți ai Instituţiei Prefectului, ABA Crişuri, Gărzii de Mediu Bihor şi ISU Crişana. Verificările se efectuează în baza listelor întocmite de cele 101 primării de la nivelul județului Bihor, conform cărora există 830 de construcții amplasate în zone inundabile sau în zone de protecţie, din care 750 sunt construcții rezidențiale de tipul locuințelor, centrelor de îngrijire și pensiunilor. Comisia va finaliza verificările până în 30 septembrie, după care va prezenta prefectului Dumitru Țiplea un raport cu constatările din teren precum și propuneri de măsuri.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea apelor nr. 107/1996, se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore şi în zonele de protecţie de noi obiective economice sau sociale, de locuinţe sau anexe ale acestora. Zonele de protecție sunt instituite pentru: albia minoră a cursurilor de apă; suprafaţa lacurilor naturale; suprafaţa lacurilor de acumulare; suprafeţele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor. În cazurile în care demolarea acestor construcții nu este posibilă, proprietarii vor fi obligaţi să declare pe propria răspundere că îşi asumă riscurile în caz de inundaţii.

Reamintim că inundațiile din acest an au produs în 51 de localități pagube dintre care enumerăm 30 de case inundate, 58 de case avariate, o casă distrusă, 38 de anexe gospodărești inundate și 91 de anexe gospodărești avariate.

 

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                           Oradea, 03.09.2021

Județul Bihor