Comunicat de presa 07.12.2021 – privind demararea procedurilor de constatare a incetarii mandatului de primar din comuna Bulz

Instituția Prefectului – Județul Bihor a demarat procedurile prevăzute de lege în situația încetării mandatului de primar, ca urmare a decesului primarului Augustin Mircea Sărăcuț.

Prefectul Dumitru Țiplea a emis un ordin privind constatarea încetării mandatului de primar, în baza referatului înaintat de către secretarul general al comunei Bulz. Ordinul prefectului a fost comunicat, conform procedurilor, către Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Local al comunei Bulz și Primăria comunei Bulz. Totodată, prefectul a solicitat Autorității Electorale Permanente să înainteze către Guvern o propunere a datei privind organizarea alegerilor pentru funcția de primar în comună.

Până la alegerea unui nou primar, conform Codului Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019, atribuțiile acestuia sunt exercitate de drept de către viceprimarul comunei Bulz.

Data organizării alegerilor se va stabili de către Guvern în termen de maximum 90 de zile de la data emiterii ordinului de prefect.

Cancelaria Prefectului                                                                                           Oradea, 07.12.2021

Județul Bihor