Comunicat de presă 08.06.2022 – privind campania de verificare a salubrizarii localităților și cursurilor de apă din Bihor

Campania de verificare a stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor de apă, şanţurilor şi rigolelor de la nivelul județul Bihor, efectuată în urma dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, s-a încheiat. Verificările s-au desfășurat pe parcursul lunii mai și au acoperit 26 de unități administrativ teritoriale (UAT) și 48 de cursuri și acumulări de apă din Bihor.

Inspecțiile au fost efectuate de o comisie mixtă, compusă din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Bihor, Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Bihor, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana“ Bihor, Gărzii Forestiere Oradea, Agenției Naționale Pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Bihor, Parcului Natural Apuseni și Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

Verificările în teren au vizat:

– modul în care au fost realizate măsurile stabilite la verificările efectuate în anul 2021, fiind constatate măsuri realizate doar parțial pe cursul de apă a Văii Inot;

– existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii apelor, fiind identificate 4 depozite de deșeuri;

– modul în care au fost întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale, precum şi cursurile de apă pe raza localităţilor, fiind semnalat un grad de curățenie a șanțurilor și rigolelor între 65%-80% în localitățile verificate;

– verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundaţii în anul 2021 şi stadiul măsurilor şi lucrărilor de remediere realizate, nefiind identificate zone nesalubrizate.

Conform raportului înaintat prefectului, în urma verificărilor au fost dispuse 97 de măsuri pentru remedierea deficiențelor semnalate și au fost aplicate 5 sancţiuni cu avertisment în: UAT Sânmartin, UAT Aleșd, UAT Marghita, UAT Tinca și UAT Finiş.

Vom urmări îndeaproape modul în care aceste UAT-uri vor remedia deficiențele prin acțiuni de ecologizare și salubrizare. În cazul în care măsurile impuse nu vor fi respectate, vom începe să aplicăm amenzi. Ne dorim cu toții ca Bihorul să devină un exemplu de curățenie.”, a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

Cancelaria Prefectului                                                                               Oradea, 08.06.2022

Județul Bihor