Comunicat de presă 09.02.2022 – privind calendarul de verificări efectuate de Corpul de control al Prefectului la sediul primăriilor din Bihor

Prefectul Dumitru Țiplea trimite Corpul de control să verifice în teren activitatea primăriilor de la nivelul județului Bihor.

Instituția Prefectului Județul Bihor a elaborat calendarul și tematica activităților de îndrumare și control la sediul autorităților administrației publice locale din judeţul Bihor pentru primul semestru al anului 2022.

Conform planificării, Corpul de Control al Prefectului va verifica în teren, în intervalul februarie – aprilie 2022, activitatea a 40 de primării de la nivelul județului. Tematica verificărilor vizează în special domeniile de activitate cu deficiențe, precum: registrul agricol, impozitele și taxele locale și aprobarea unor taxe speciale, precum și modul de gestionare a patrimoniului – domeniul public al UAT-urilor.

Rapoartele de control vor fi transmise fiecărei primării și vor cuprinde toate punctele cuprinse în tematica de control, deficiențele constatate, precum și măsuri clare pentru înlăturarea deficiențelor constatate la termene bine precizate.

Această campanie are rolul de a îndruma activitatea primăriilor, cât și de a o corecta, acolo unde este cazul. Legea trebuie aplicată unitar și nu vom face excepții de la acest aspect.”, a precizat prefectul Dumitru Țiplea.

Cancelaria Prefectului                                                                                        Oradea, 09.02.2022

Județul Bihor