Comunicat de presa 10.11.2021 – privind videoconferinta pe teme de agricultura si mediu

Astăzi, 10 noiembrie, prefectul Dumitru Țiplea a convocat o întâlnire de lucru în sistem de videoconferință cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale (UAT) din Bihor, privind cele mai stringente probleme de la nivelul județului în domeniul agriculturii și mediului.

La întâlnire au participat, alături de primari și secretari generali, directorii Direcției Agricole Județene Bihor, Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Bihor, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Bihor, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Direcției de Statistică Bihor, Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Bihor și Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Bihor.

Primul punct al ședinței a vizat stadiul întocmirii și aprobării amenajamentelor pastorale la nivelul fiecărui UAT, care trebuie finalizate obligatoriu până în 31 decembrie 2021.

Începând de anul viitor, UAT-urile fără amenajamente pastorale aprobate în întregime prin hotărâri de consiliu local, respectiv care să includă toate terenurile indiferent de forma de proprietate (deținute de persoane juridice, alte UAT-uri, persoane fizice cu fânețe), nu vor mai beneficia de subvențiile europene acordate prin intermediul APIA. Totodată, diminuarea suprafețelor de pășuni și fânețe poate atrage penalități și sancțiuni din partea Comisiei Europene, care monitorizează angajamentele fiecărei țări la nivel european.

Precizăm că, la nivelul județului Bihor, există cca 160.000 de hectare de pășuni și fânețe din care, până în acest moment, au fost cuprinse în proiectele de amenajamente pastorale doar cca 75.000 de hectare, adică cca 47%.

Reamintim că elaborarea unui proiect de amenajament pastoral se efectuează în baza studiilor pedologice și agrochimice, care sunt finanțate în proporție de 100% de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Oficiul județean de studii pedologice și agrochimice.

Un alt punct pe ordinea de zi a vizat procedura de adoptare a avizului de mediu pentru proiectele și investițiile administrației publice locale.

Instituțiile cu atribuții în protejarea mediului la nivelul județului Bihor prezente la întâlnire au subliniat importanța consultării autorităților de mediu în elaborarea proiectelor, astfel încât conservarea biodiversității și dezvoltarea comunităților să se realizeze echilibrat și armonios, cu respectarea prevederilor legale incidente.

În contextul în care în perioada următoare vor apărea oportunități multiple de finanțare la nivel local, datorate noului ciclu de finanțare european 2021-2027, precum și lansării Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, dosarele de investiții trebuie să fie întocmite corect și cu respectarea prevederilor legale. Una din cele mai importante prevederi este obținerea obligatorie a avizelor de mediu pentru proiectele de investiții”, a precizat prefectul Dumitru Țiplea.

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                           Oradea, 10.11.2021

Județul Bihor