COMUNICAT DE PRESĂ

 COMUNICAT DE PRESĂ

 

Începând cu data de astăzi, 15 martie, intră în vigoare protocolul privind verificarea respectării de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu referitoare la arderea resturilor vegetale pe terenuri arabile și pajiști permanente la nivelul județului Bihor. Încheiat sub coordonarea prefectului Dumitru Țiplea în forma unui proiect pilot pentru intervalul 15-31 martie, protocolul prevede o serie de acțiuni desfășurate integrat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor (ISU Crișana), Inspectoratul de Poliție Județean Bihor și Direcția Silvică Bihor.

Acțiunile vor viza:

  • desfăşurarea de controale de specialitate în vederea stopării fenomenului de incendiere, a resturilor vegetale de pe terenurile arabile și a pajiştilor permanente;
  • elaborarea de materiale informative (afişe, pliante, etc.) cu privire la interzicerea focului deschis pentru arderea miriştilor și a resturilor vegetale de pe terenul arabil, precum şi a vegetației uscate a pajiştilor permanente, în vederea diseminării către populație în cadrul campaniilor de informare publică;
  • mediatizarea dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetație uscată şi resturi vegetale aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 605 / 2008;
  • desfășurarea de activități de conștientizare cu privire la măsurile specifice la utilizarea focului deschis şi arderea vegetației uscate;
  • aplicarea cu exigență a sancțiunilor din domeniile de competență ale celor trei instituții, în scopul descurajării persoanelor care recurg la igenizare prin incendiere;
  • informarea autorităților publice locale și a fermierilor asupra reglementărilor legale privind utilizarea focului deschis şi arderea vegetaţiei uscate;
  • desfășurarea de patrulări în comun cu reprezentanții ISU Crișana, Inspectoratul de Politie Judetean Bihor și Direcția Silvică Bihor.

 

Conform declarațiilor prefectului Dumitru Țiplea, „acest protocol este necesar pentru a proteja prețioasele păduri ale Bihorului și pentru a limita pierderile materiale create de incendiile necontrolate. În funcție de rezultatele proiectului pilot, protocolul va putea fi extins cât este necesar.”

Precizăm că, în decursul anului trecut, la nivelul județului Bihor s-au desfășurat 329 de intervenții la incendii de vegetație uscată și altele, totalizând circa 11% din totalul intervențiilor ISU Crișana.

 

Cancelaria Prefectului                                                                                                       Oradea, 15.03.2021

Județul Bihor