Comunicat de presa 11.10.2021 – privind instruirea celor 101 secretarilor generali din judetul Bihor

Instituția Prefectului – Județul Bihor, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, continuă demersul de îmbunătățire a actului administrativ în cadrul unor întâlniri de lucru cu secretarii generali ai celor 101 unități administrativ-teritoriale (UAT) de la nivelul județului Bihor.

Ședințele se desfășoară la sediul Instituției Prefectului, conform unui grafic prestabilit pentru intervalul 6-14 octombrie, iar la întâlniri participă prefectul și juriști din cadrul instituției, precum și, în medie, 25 de reprezentanți ai primăriilor din teritoriu.

Ședințele de lucru vizează îmbunătățirea activității secretarilor generali prin instruiri pe teme legislative, dar și aspecte specifice, dintre care enumerăm:

– respectarea termenelor de comunicare a răspunsurilor la circularele și solicitările Instituției Prefectului;

– probleme identificate în funcționarea consiliului local, pregătirea materialelor de ședință, desfășurarea ședințelor de consiliu, redactarea hotărârilor de consiliu și a dispozițiilor primarului;

– asigurarea funcționării și actualizarea site-urilor primăriilor;

– administrarea domeniului public și privat al UAT-urilor;

– stabilirea impozitelor și taxelor publice locale;

– publicarea obligatorie pe site-ul primăriei, în Monitorul Oficial Local, a actelor administrative de către fiecare UAT;

– transparentizarea ședințelor de consiliu local;

– demersuri pentru pregătirea Recensământului populaţiei şi locuințelor din România.

Până vineri, 8 octombrie, au avut loc două întâlniri, urmând ca în cursul acestei săptămâni să se desfășoare ultimele două din serie.

Cancelaria Prefectului                                                                                           Oradea, 11.10.2021

Județul Bihor