COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Instituția Prefectului – Județul Bihor, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, a demarat o serie de întâlniri de lucru cu secretarii generali ai celor 101 unități administrativ-teritoriale (UAT) de la nivelul județului Bihor.

Ședințele se desfășoară la sediul Instituției Prefectului conform unui grafic prestabilit pentru intervalul 20-27 aprilie, la fiecare întâlnire participând, în medie, 13 secretari generali.

În cadrul întâlnirilor sunt dezbătute principalele aspecte legate de activitatea secretarilor generali și funcționarea consiliilor locale, reglementate de OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului administrativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

Temele abordate acoperă 13 puncte majore privind activitatea secretarilor generali, precum și soluții privind îmbunătățirea acesteia, dintre care menționăm:

– publicarea obligatorie pe site-ul primăriei, în Monitorul Oficial Local, a actelor administrative de către fiecare UAT;

– asigurarea funcționării și actualizarea site-urilor primăriilor;

– respectarea termenelor de comunicare a actelor administrative, precum și a răspunsurilor la circularele și solicitările Instituției Prefectului;

– stabilirea impozitelor și taxelor locale, instituirea unor taxe speciale (ex. taxa de salubrizare), administrarea bunurilor din domeniul public și privat al comunei, gospodărirea localităților;

– actualizarea Inventarului bunurilor din domeniul public și privat al UAT-urilor (ex.: situația juridică a pășunilor comunale și a pădurilor-proprietate publică);

– actualizarea Registrului agricol pentru pregătirea Recensământului agricol;

– stadiul aplicării legilor de restituire a proprietăților și implicarea în calitatea de secretari ai comisiilor locale de fond funciar.

Prefectul Dumitru Țiplea subliniază că „scopul acestor ședințe de lucru este de a ghida activitatea secretarilor generali, pentru a crește gradul de eficiență și transparență a administrației publice locale, astfel încât actul administrativ să servească fidel nevoile și interesele comunității.“

Cancelaria Prefectului                                                                                           Oradea, 22.04.2021

 Județul Bihor