Comunicat de presă 24.02.2021 – privind digitalizarea arhivei Instituției Prefectului – județul Bihor

La inițiativa prefectului Dumitru Țiplea, Instituția Prefectului – Județul Bihor a făcut încă un pas spre digitalizare.

Documentele emise de către Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) de la nivelul județului Bihor și înaintate pentru verificare controlului de legalitate către Instituția Prefectului – Județul Bihor vor fi arhivate doar în format electronic.

Menționăm că în decursul lunii februarie 2020, Instituția Prefectului a inițiat un program pilot de digitalizare a corespondenței instituționale cu 10 UAT-uri din Bihor, pentru a valida posibilitatea transmiterii și arhivării în format electronic a documentelor. Începând cu luna martie 2020, în contextul stării de urgență, și apoi de alertă, transmiterea documentelor în format electronic a devenit obligatorie ca măsură de prevenție a răspândirii Sars-Cov-2, păstrându-se însă și modalitatea de transmitere în format letric (pe suport de hârtie) a documentele supuse verificării legale.

La diligențele prefectului, în 19 februarie 2021 Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale a transmis acordul ca arhivarea acestor documente să se efectueze doar în format electronic, fără să fie dublate de arhivă letrică la sediul Instituției Prefectului. Conform acordului transmis, documentele originale, constând în dispoziții de primar și președinte al Consiliului Județean, precum și hotărâri ale consiliilor locale și consiliului județean, vor fi păstrate în format letric doar în arhiva UAT-urilor emitente, cu termen de arhivare permanent.

Precizăm că, doar pe parcursul a 10 luni din anul trecut (martie-decembrie), UAT-urile au înaintat spre verificare Instituției Prefectului un număr 11.948 de hotărâri și 23.447 de dispoziții, care ar totaliza peste 80 metri liniari de arhivă.

Prefectul Dumitru Țiplea a precizat că „simplificarea procedurilor de arhivare reprezintă un pas important în digitalizarea administrației, care aduce cu sine o mai bună gestionare a spațiului alocat birourilor, reduce consumul de hârtie, scade timpii de identificare a documentelor și, în consecință, fluidizează procesul administrativ în beneficiul cetățeanului.”

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                              Oradea, 24.02.2021

Județul Bihor