Comunicat de presă 24.02.2022 – privind aplicarea măsurilor de plafonare și compensare a prețurilor la gaz și energie electrică

Prefectul Dumitru Țiplea atrage atenția asupra faptului că notificarea furnizorilor prin intermediul unei cereri este obligatorie pentru entitățile care doresc să beneficieze de măsurile de plafonare și compensare a prețurilor la gaz și energie electrică.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis o circulară în atenția Consiliului Județean Bihor, primăriilor și serviciilor publice deconcentrate prin care informează asupra măsurilor guvernamentale de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice.

În informare se arată că beneficiarii acestor măsuri, conform Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, pot fi:

– întreprinderi mici şi mijlocii, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

– microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

– spitale publice şi private, unităţi de învăţământ publice şi private, precum şi creşe;

– organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult;

– furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale;

– instituții de cultură.

Categoriile menționate pot notifica furnizorii de electricitate sau gaz prin intermediul unei cereri pentru a beneficia de recalcularea facturilor începând cu luna noiembrie 2021.

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                          Oradea, 24.02.2022

Județul Bihor