Comunicat de presă 24.10.2023 – privind ședința de lucru între notarii publici și primăriile bihorene

Astăzi, 24 octombrie, prefectul Dumitru Țiplea a prezidat întâlnirile de lucru între conducerea Camerei Notarilor Publici și reprezentanții primăriilor de la nivelul județului Bihor.

Întâlnirile au fost demarate în vederea dezbaterii unor situații practice întâmpinate de notarii publici în desfășurarea activității profesionale, în colaborare cu primăriile bihorene.

La ședințe au participat Secretarii Generali și reprezentanți ai Serviciului Taxe și Impozite din cadrul celor 101 de unități administrativ-teritoriale din Bihor. Datorită volumului mare de participanți, întâlnirile s-au desfășurat în două serii, de la ora 10:00, respectiv de la ora 12.00.

Temele dezbătute au vizat prevederile legale privind:

– Eliberarea certificatelor fiscale, necesare pentru dezbaterea succesiunilor sau întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare;

– Eliberarea certificatelor de urbanism, necesare pentru întocmirea actelor de alipire, dezlipire și constituire servitute de trecere;

– Obligativitatea certificatului de performanță energetică la înregistrarea în rolul fiscal a noilor proprietari.

Totodată, reprezentanții Instituției Prefectului au reamintit că, în conformitate cu Legea nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, deținătorii de terenuri sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperative agricole mai au la dispoziție circa o lună pentru a solicita emiterea titlurilor de proprietate.

Am convocat ședințele de lucru între notari și reprezentanții primăriilor din Bihor în beneficiul cetățenilor, pentru unificarea practicii la nivel administrativ și fluidizarea raporturilor civile. În acest fel bihorenii vor face mai puține drumuri pentru documente alcătuite deficitar și vor economisi bani și timp din viață„, a declarat prefectul Dumitru Țiplea.

 

Cancelaria Prefectului                                                                                          Oradea, 24.10.2023

Județul Bihor