Comunicat de presă 27.10.2021 – privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare prin ordinul prefectului

Prefectul județului Bihor, Dumitru Țiplea, a emis azi, 27 octombrie, ordinul de aplicare a unei sancțiuni disciplinare pentru primarul orașului Vașcău, Florin Ioan Porge.

În data de 08 octombrie, Agenția Națională de Integritate (ANI) a notificat Instituția Prefectului – Județul Bihor cu privire la rămânerea definitivă prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.4197 din 24.09.2021 a Raportului de evaluare nr.23071/G/II/09.07.2018, prin care s-a constatat că Florin Ioan Porge, primar al orașului Vașcău, județul Bihor, a fost în stare de conflict de interese.

Prin raportul menționat, ANI a identificat elemente de încălcare a legislației privind regimul conflictelor de interese deoarece în exercitarea mandatului de primar aferent perioadei 2012-2016, Florin Ioan Porge a emis o dispoziție privind numirea soției sale ca manager de proiect în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, implemementat de Primăria Vașcău. În consecință, s-a constatat încălcarea dispozițiilor art.76 alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

În conformitate cu prevederile art.228 alin.(5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ, fapta aleșilor locali de a încălca legislația privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară, astfel, prin ordinul prefectului, pentru primarul orașului Vașcău s-a stabilit diminuarea indemnizației aferente funcției de primar cu 10%, pentru perioadă maximă prevăzută de lege, respectiv de 6 luni.

 

 

 

Cancelaria Prefectului                                                                                          Oradea, 27.10.2021

Județul Bihor