Comunicat de presă privind demararea controalelor tematice și de verificare a modului de soluționare a petițiilor la primăriile din Bihor

În cadrul videoconferinței lunare cu aleșii locali din Bihor, prefectul Dumitru Țiplea a atras atenția asupra modului defectuos în care unele primării bihorene își desfășoară activitatea de soluționare a petițiilor primite de la cetățeni.

Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis în ultimii doi ani o serie de circulare cu scopul de a atrage atenția primăriilor asupra procedurilor obligatorii de soluționare a petițiilor și solicitărilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, precum și a Legii 554/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

Pe fondul lipsei de interes din partea unor primării în soluționarea petițiilor, aspect sesizat atât de un număr mare de cetățeni nemulțumiți care s-au adresat în acest sens Instituției Prefectului, cât și de autoritățile centrale (Avocatul Poporului, Guvernul României și ANAF), în cea mai recentă circulară Instituția Prefectului a solicitat primăriilor bihorene transmiterea unei situații statistice privind modul de soluționare a petițiilor, pentru a evalua în ce măsură prevederile legale sunt respectate. De asemenea, s-a solicitat și dispoziția emisă de primar pentru desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea activității de înregistrare și soluționare a petițiilor și a cererilor formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice.

Până la termenul limită prevăzut în circulară, din cele 101 unități administrativ-teritoriale de la nivelul județului:

– 58 de primării au răspuns în termen;

– 43 de primării au răspuns în afara termenului limită.

Totodată, majoritatea Răspunsurilor primite au cuprins date neconcludente sau incerte. Spre exemplu,  au existat primării care au raportat un număr exagerat de petiții, spre exemplu Sânmartin – 11.994 de petiții, Oșorhei –  4.988 de petiții, Batăr – 3.569 de petiții. Alte primării au raportat situații opuse, cu 0 petiții, deși din evidențele Instituției Prefectului rezultă că au avut în lucru astfel de solicitări transmise spre soluționare, spre exemplu: Copăcel, Buduslău, Săcueni, Sălacea, Girișu de Criș, Sâmbăta, Pomezeu, Holod și Paleu.

Mai mult, s-a constatat faptul că, la cea mai mare parte a primăriilor, nu existau persoane desemnate responsabile cu gestionarea activității de înregistrare și soluționare a petițiilor, respectiv a cererilor formulate în baza Legii 544/2001privind liberul acces la informațiile publice. Un alt minus constatat a fost lipsa Registrelor speciale de evidență a petițiilor și a cererilor formulate în baza OG 27/2002, respectiv a Legii 544/2001, deși toate instituțiile și autoritățile au obligația de a deține aceste registre.

„Este o situație inadmisibilă. Noi, în calitate de autorități, avem obligatia de serviciu de a răspunde petițiilor și solicitărilor cetățenilor. Nu pot accepta argumentul unor primării că nu se cunoaște legea. Cum să nu se cunoască o lege emisă de 20 de ani? Vom lua măsuri imediate pentru a schimba această situație” a transmis prefectul Dumitru Țiplea primarilor prezenți.

Începând cu data de 20 septembrie, Corpul de Control și Serviciul juridic al Instituției Prefectului Județul Bihor au demarat acțiuni de verificare la sediul primăriilor, urmând ca, alături de temele de control deja stabilite, să se verifice:

– existența în primării a persoanelor desemnate cu soluționarea petițiilor, respectiv a cererilor formulate în baza Legii 544/2001;

– existența Registrelor speciale de evidență a petițiilor și solicitărilor;

– modul în care sunt calificate petițiile și soluționate cererile.

Conform planificării aprobate de prefectul Dumitru Țiplea, Serviciul Juridic va efectua un număr total de 46 de controale, iar Corpul de Control al Prefectului un număr de 37 de controale.


Cancelaria Prefectului                                                                               Oradea,
23.09.2022
Județul Bihor