COMUNICAT DE PRESĂ privind Sesiunea de informare a securității la incediu

Astăzi, 3 martie, prefectul Dumitru Țiplea a prezidat “Sesiunea de informare a securității la incediu”, care s-a desfășurat în sala “General Moșoiu“ din Primăria Municipiului Oradea. La eveniment au participat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, Ordinului Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Bihor, precum și arhitecți, proiectanți și funcționari publici din cadrul direcțiilor tehnice ale mai multor instituții publice din Bihor.

Prefectul Dumitru Țiplea a deschis sesiunea cu o trecere în revistă a problemelor identificate la nivelul județului Bihor:

–        existența a cca 30.000 construcții edificate fără autorizatie, de la garduri la clădiri cu 2 etaje, pe care primăriile din teritoriu le vor identifica și prezenta sub forma unui raport în perioada următoare;

–        cca 1000 de construcții edificate în albiile cursurilor de apă, ai căror proprietari au fost notificați prin dispoziția prefectului;

–        practica edificării construcțiilor fără a respecta normele de siguranță (cutremur, incediu etc);

–        nerespectarea unor norme estetice minimale, prin care apar construcții ridicole.

Prefectul a precizat că, pentru a remedia aceste aspecte, a dispus înființarea Comisiei interinstituționale în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și disciplinei în construcții în județul Bihor.

În cadrul comisiei vom dezbate aspecte care trebuie soluționate imediat, vom oferi consultanță de specialitate celor care doresc să construiască, dar vom și înainta către Guvern soluții de îmbunătățire a legislației, acolo unde va fi cazul. Este de datoria noastră să punem o fundație sănătoasă pentru disciplina în construcții la nivelul județului Bihor,” a declarat prefectul Dumitru Țiplea, lansând către cei prezenți invitația de a contribui la acest demers.

Inspectorul Șef al ISU „Crișana”, gen. brigadă Sorin Caba, a reiterat ideea unui dialog deschis între instituții și specialiștii din domeniu, în special în contextul finanțărilor disponibile prin PNRR care vor duce la creșterea numărului de proiecte.

Invitatul special al acestei sesiuni a fost șeful Serviciului de autorizare și avizare din cadrul IGSU,  lt. col. Sergiu Gherman, care a prezentat cele mai recente modificări ale legislației și normelor de aplicare din domeniul construcțiilor.  Mai multe detalii privind punctele de vedere emise de IGSU în domeniul reglementării pot fi consultate aici: https://www.igsu.ro/comunitate/avizare

Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea celor prezenți.