Regulament pentru persoanele izolate la domiciliu

Regulament pentru persoanele izolate la domiciliu

Măsura izolării la domiciliu a fost instituită în baza şi pentru aplicarea prevederilor următoarelor acte normative:

 • OUG nr. 1/1999 privind instituirea stării de alertă şi a stării de urgenţă;
 • Decretul Preşedintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României ( în aplicarea prevederilor Constituţiei României -art. 93/1 şi art. 100- ), şi ale art. 3 şi art. 10 din OUG nr. 1/1999);
 • Ordonanţele militare ale Ministrului Afacerilor Interne nr. 1, 2, 3, 4 şi 5, emise în aplicarea art. 24 din OUG nr. 1/1999, Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 – ordonanţe ce conţin măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
 • Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 414/11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

 Măsurile cuprinse în actele normative susmenţionate sunt obligatorii pentru persoanele pentru care se instituie izolarea la domiciliu şi vizează:

 persoanele care nu prezintă simptome, dar sunt:

 1. a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localităţi din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);
 2. b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome şi care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă;
 3. c) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);
 4. d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situaţiile de mai sus.

Persoanele aflate în izolare la domiciliu sunt persoane sănătoase / asimptomatice cu un potențial scăzut de pericol de transmitere a bolii sau sunt membrii de familie ai acestora, care locuiesc la aceeași adresă.

Persoanele care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome şi care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă, pot ieşi din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecţie cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată.

Domiciliul este considerat ca fiind adresa furnizată în chestionarul / declarația completate la punctul de frontieră, respectiv adresa unde locuiesc persoanele din categoriile menţionate. 

Lista zonelor de risc (galbeneși roșii) se actualizează de fiecare dată când este nevoie și poate fi consultată pe pagina cnscbt.ro sub titulatura: „Lista zone afectate COVID-19”.

 

II.MĂSURI DIN ORDONANŢELE MILITARE:

 1. ORDONANŢA MILITARĂ nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

Art. 8. –   (1) Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente.

(2) Măsura se aplică pe toată durata stării de urgenţă, de la data aplicării prezentei ordonanţe militare.

 

 1. ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art. 7. –   (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină instituţionalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) şi (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravenţională sau penală.

 1. ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art. 3. –   (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităţilor competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, şi vor răspunde penal conform legii.

(2) Persoanele care nu respectă condiţiile izolării la locul declarat/la care au optat să efectueze izolarea şi sunt identificate în afara spaţiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, şi vor fi sancţionate contravenţional conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracţiune.

 

III. REGULI CARE VOR FI RESPECTATE DE CĂTRE PERSOANELE FAȚĂ DE CARE SE INSTITUIE MĂSURA AUTOIZOLĂRII

 1. Persoana aflată în izolare la domiciliu va contacta telefonic sau electronic angajatorul, precum și medicul de familie pentru a-i înștiința cu privire la instituirea măsurii de izolare la domiciliu la domiciliu.
 2. Persoana aflată în izolare la domiciliu va anunța prietenii apropiați/rudele cu privire la instituirea măsurii de izolării la domiciliu și vorinterzice orice vizite în următoarele 14 zile.
 3. Persoana aflată în izolare la domiciliu îşi monitorizează starea de sănătate. În situaţia în care prezintă simptome de boală vor anunţa medicul de familie sau sistemul «112». Dacă la sfârşitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceştia pot ieşi din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic).
 4. Persoana izolată, care are nevoie de concediu medical, va contacta medicul de familie, va completa o declaraţie pe propria răspundere (o va transmite în format electronic sau letric către medicul de familie) în scopul eliberării de către Direcția de Sănătate Publică Bihor a unei adeverințe, în baza căreia se va elibera concediul medical.
 5. Atenție: toate persoanele care folosesc același spațiu de locuit și utilizează același grup sanitar (locuiesc la aceeași adresă), vor intra în izolare la domiciliu odată cu persoana izolată, pentru evitarea risculuitransmiterii COVID-19.
 6. Persoanele aflate în izolare la domiciliu vor respecta cu strictețe recomandările autorităților, NU vor părăsi sub nicio formă domiciliul pe perioada celor 14 zile, NU vor primi vizitatori și NU vor intra în contact apropiat cu eventualele persoane care furnizează servicii, alimente sau produse.
 7. În cazul în care, pe parcursul celor 14 zile, persoana autoizolată sau un membru al familiei aflat în izolare prezintăsimptome sugestive pentru infecția cu coronavirus (febră, tuse, dificultate în respirație) sau prezintă orice altă urgență medicală, se va contacta medicul de familie și/sau se va apela 112. Menționați obligatoriu, că vă aflați în situația de izolare la domiciliu! NU ieșiți din casă pentru a merge la spital!
 8. În cazul încălcării regimului izolării la domiciliu, există riscul: de a contamina pe alții / de a se răspândi virusul, fapte care se pedepsesc cu amendă de până la 20.000 de lei și dosar penal în cazul contribuției la răspândirea virusului.

 Reguli de igienă:

  1. Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde, ori de câte ori este necesar (după utilizarea toaletei, înaintea pregătirii mesei etc),
  2. Acoperiți-vă gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau cu o țesătură atunci când strănutați sau tușiți, sau strănutați și tușiți în pliul cotului. Aruncați batista imediat la coșul de gunoi, în sac de plastic, după care spălați-vă mâinile cu apă și săpun timp de 20 de secunde.
  3. Curățați și dezinfectați zilnic toate suprafețele pe care le atingeți frecvent (ex: mese, clanțe, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuvetă, alte obiecte care pot fi atinse și de alte persoane).
  4. Aerisiți cât mai bine toate încăperile casei. Spațiile comune ale casei (bucătărie, baie) trebuie să fie bine aerisite!
  5. Dacă este posibil, țineți legătura telefonic cu medicul de familie și informați-l asupra evoluției tuturor membrilor familiei.
  6. Persoaneleaflate în izolare la domiciliu se pot informa cu privire la noul coronavirus la TELVERDE 0800 800 358. TELVERDE este pentru informare, nu pentru urgențe.
 1. Persoanele aflate în izolare la domiciliu pot fi ajutate în aprovizionarea cu apă și alimente de către rude și/sau prieteni și/sau comitetele județene pentru situații de urgență și / sau autoritățile locale. Autoritățile locale vor decide, de la caz la caz, modul de operare,ritmul de aprovizionare, valoarea alimentelor, având în vedere nevoile zilnice ale beneficiarilor,implicând și organizațiile non-guvernamentale (dacă acestea există).Persoanele aflate în izolare la domiciliuvor fi sprijinite prin aprovizionarea cu apă și alimente, în cantitate suficientă, raportat la numărul de beneficiari și la nevoile individualizate în funcție de vârstă (ex. sugarii hrăniți cu formulă de lapte vor primi hrana corespunzătoare). Se vor pune la dispoziție alimente greu și ușor perisabile folosite la prepararea hranei, aflate în termenul de valabilitate stabilit de producător, procurate din unități autorizate din punct de vedere sanitar. În cazul alimentelor perisabile sau a alimentelor care necesită condiții speciale de păstrare și / sau depozitare se vor respecta indicațiile menționate de producător. Pentru solicitări, altele decât cele referitoare la produse alimentare și apă, persoanele aflate în izolare la domiciliupot fi sprijinite de către rude și / sau prieteni sau contra-cost de către terți(printr-o modalitate agreată după ieșirea din izolare la domiciliu).
 2. Modalitatea de livrare a alimentelor:
  1. Alimentele și bunurile necesare sunt aduse la domiciliul persoanelor aflate în izolare la domiciliu;
  2. Persoanele izolate la domiciliu le vor prelua fără a intra în contact cu personalul care face aprovizionarea, păstrând o distanță de minimum 2 metri față de acesta;
  3. Practic, alimentele și bunurile sunt lăsate la intrarea în domiciliu pe un suport aflat lângă ușa apartamentului/poarta casei și sunt preluate de către persoana aflată în izolare doar după ce persoana care face aprovizionarea s-a retras;
  4. Este recomandat ca atenționarea asupra furnizării alimentelor sau produselor să se facă pe cale telefonică, și nu prin atingerea ușii/clanței/soneriei; personalul care face aprovizionarea va urmări de la distanță ridicarea alimentelor de către persoana izolată, asigurându-se astfel că a avut loc intrarea în posesia acestora;
 3. În cazul în care, în timpul perioadei de izolare la domiciliu, apar defecțiuni / disfuncționalități ale utilităților, persoana izolată va semnala furnizorilor problemele apărute. În cazul în care este necesară intervenția din partea furnizorilor, persoana izolată va preciza în momentul adresării solicitării, statutul de persoană aflată în izolare la domiciliu, pentru a permite pregătirea corespunzătoare a echipelor de intervenție. Se vor lua următoarele măsuri:
  1. În cazul în care nu este absolut obligatorie interacțiune directă, se va opera orice intervenție în spațiul exterior și / sau se vor preda echipamente, documente etc prin plasare la ușa apartamentului/poarta casei. Orice document se va semna cu instrument de scris propriu al persoanei autoizolate, NU cu cel al personalului de intervenție, pentru evitarea contaminării;
  2. Dacă este posibil și spațiul permite, la intrarea în locuință a echipelor de intervenții / poștașului / curierului, persoana aflată în izolare la domiciliu se va plasa în altă cameră sau va purta mască de protecție (dacă există);
  3. Pe timpul intervenției se va păstra, pe cât posibil, o distanţă mai mare de 2m între persoana izolată și personalul de intervenție, limitându-se timpul de expunere (recomandat sub 15 minute);
 • Persoana aflată înizolarela domiciliu va respecta normele de ordine publică. Nu se vor tolera adresarea de injurii, gesturi obscene sau acte de violență la adresa personalului care asigură livrarea alimentelor, a personalului medical, a personalului de ordine publică etc.
 • Deșeurile menajere vor fi precolectate de persoanele aflate în izolare la domiciliu , în mod corespunzător și pot fi colectate de firmele autorizate, cu respectarea normelor de protecție sanitară;
 • La finalul celor 14 zile de izolare la domiciliu, persoanele vor putea părăsi domiciliul. În această situație, nu este necesară testarea pentru coronavirus.

Pentru urgențe legate de epidemia Covid-19 se va contacta Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Bihor(CJCCI) Telefon: 0259 467 909/ 0259 412 129, Fax: 0259 434 945, email: cjcci@isubh.ro