Protecţia datelor cu caracter personal

  1. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Bihor este disponibil aici.
  2. Nota de informare apostila este disponibilă aici.
  3. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
  4. Nota de informare compartiment relații cu publicul este disponibilă aici.
  5. Nota de informare liste președinți și locțiitori este disponibilă aici.
  6. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
  7. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici.
  8. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici.
  9. Cererea pentru alte cazuri aici.

Autoritatea Naţională de Supraveghere A Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aici.